Rekruttering

Ledige stillinger genbesættes snarest muligt, medmindre andet aftales.

Inden rekruttering af en ny medarbejder er det vigtigt at tænke over, hvilke kompetencer og kvalifikationer den nye medarbejder skal have for at lykkes i jobbet. Det er lederen, der har dette ansvar under inddragelse af medarbejderne/tillidsrepræsentanten. Se i øvrigt ”Retningslinjer for opslag af stillinger – hvornår skal stillinger slås op?” godkendt af Hovedudvalget den 5. september 2018.

Ansættelseskompetence 

Besættelse af stillingen som kommunaldirektør og øvrige direktørstillinger sker efter konkret beslutning i kommunalbestyrelsen. Øvrige stillinger kan besættes administrativt og følger proceduren herunder. Den økonomisk rammeansvarlige har ansvaret for ansættelsen indenfor eget område.

Proces for ansættelse af ny medarbejder

Herunder er den overordnede arbejdsgang for ansættelse af en ny medarbejder:

 

Du kan læse mere om de enkelte punkter i arbejdsgangen ved at klikke på dem.

Elektronisk rekruttering 

Alle ledige stillinger administreres via kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Derved sikres det, at alle opslag kommer på jobnet.dk, kommunens hjemmeside og på intranettet.  Hvis stillingen publiceres på andre platforme, skal det godkendes af den økonomisk rammeansvarlige (lederen).  Ansøgere modtager automatisk et kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning via det elektroniske rekrutteringssystem. 

Det anbefales at benytte det elektroniske rekrutteringssystem aktivt under rekrutteringsprocessen. Alle i indstillingsudvalget har mulighed for at få adgang til systemet, som bl.a. giver mulighed for løbende at læse og vurdere indkomne ansøgninger. Dette kan gøre processen med udvælgelse af kandidater til samtale lettere.

Rekrutteringsportal

Som leder, personalemedarbejder eller medlem af et ansættelsesudvalg, kan du få adgang til kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Det får du ved at skrive  en mail til personale@herlev.dk. Når du har fået dit brugernavn og din adgangskode logger du ind på rekrutteringsportalen via følgende link: http://herlev.emply.com

Du finder en quickguide i, hvordan du benytter Emply V2 ved at klikke nedenfor.

Guide til Emply V2

Det skal du være særlig opmærksom på

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, kan der være særlige forhold, du skal være opmærksom på. Disse forhold kan du læse om ved at klikke på linkene herunder:

Brug af ekstern konsulent 

Udgangspunktet er, at der ikke benyttes ekstern konsulent ved rekruttering.  

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk