Rekruttering

Ledige stillinger genbesættes snarest muligt, medmindre andet aftales.

Inden rekruttering af en ny medarbejder er det vigtigt at tænke over, hvilke kompetencer og kvalifikationer den nye medarbejder skal have for at lykkes i jobbet. Det er lederen, der har dette ansvar under inddragelse af medarbejderne/tillidsrepræsentanten. Se i øvrigt ”Retningslinjer for opslag af stillinger – hvornår skal stillinger slås op?” godkendt af Hovedudvalget den 5. september 2018.

Ansættelseskompetence 

Besættelse af stillingen som kommunaldirektør og øvrige direktørstillinger sker efter konkret beslutning i kommunalbestyrelsen. Øvrige stillinger kan besættes administrativt og følger proceduren herunder. Den økonomisk rammeansvarlige har ansvaret for ansættelsen indenfor eget område.

Proces for ansættelse af ny medarbejder

Herunder er den overordnede arbejdsgang for ansættelse af en ny medarbejder:

 Du kan læse mere om de enkelte punkter i arbejdsgangen ved at klikke på dem.

Elektronisk rekruttering 

Alle ledige stillinger administreres via kommunens elektroniske rekrutteringssystem, Emply. Derved sikres det, at alle opslag kommer på kommunens hjemmeside og jobnet.dk. Hvis stillingen publiceres på andre platforme, skal det godkendes af den økonomisk rammeansvarlige (lederen).  Ansøgere modtager automatisk et kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning via Emply. 

Det anbefales at benytte Emply aktivt under rekrutteringsprocessen. Alle i indstillingsudvalget har mulighed for at få adgang til systemet, som bl.a. giver mulighed for løbende at læse og vurdere indkomne ansøgninger. Dette kan gøre processen med udvælgelse af kandidater til samtale lettere.

Læs mere om Emply 

Det skal du være særlig opmærksom på

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, kan der være særlige forhold, du skal være opmærksom på. Disse forhold kan du læse om ved at klikke på linkene herunder:

Brug af ekstern konsulent 

Udgangspunktet er, at der ikke benyttes ekstern konsulent ved rekruttering.  

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk