Gæld til Herlev Kommune

Herlev Kommunes opkrævning arbejder for, at alle kommunens borgere og virksomheder betaler, hvad de skal - og til tiden.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os i kommunens åbningstid eller sende os en mail.

På Mit Betalingsoverblik kan du betale med både kort og MobilePay.

Gå til Mit Betalingsoverblik

MobilePay understøtter ikke længere Internet Explorer. Det anbefales derfor, at der logges på med browserne Chrome, Edge, Firefox eller Safari.

Betal regninger til kommunen via "Mit Betalingsoverblik"

På Mit Betalingsoverblik kan du se dit mellemværende til Herlev Kommune.

Her kan du betale dine regninger til Herlev Kommune med betalingskort eller MobilePay.
Du kan også tilmelde til automatisk betaling. Vælg mellem:

  • MobilePay - tilmeld dig med ét swipe i appen
  • Betalingsservice - indtast en række oplysninger i din netbank eller på tilmeldingsformular. 

Når du er tilmeldt, sker betalingerne helt automatisk fra den konto eller det kort, du har valgt. Uanset om du har tilmeldt dig med Betalingsservice eller MobilePay. 

Gå til Mit Betalingsoverblik

Det er dit eget ansvar at sikre, at alle indbetalinger sker til tiden. Derfor vil et eventuelt rykkergebyr altid blive fastholdt.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opkræves et gebyr på 250 kr. for 2 rykkerskrivelse vedrørende ikke rettidigt betalt ydelse, der opkræves af kommunen.

Gebyr opkræves i henhold til § 2 i "Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og Kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden".

Hvis du ikke kan betale til tiden, er det vigtigt, at du kontakter opkrævningen hurtigst muligt.

Opkrævningen fastsætter en afdragsordning ud fra en tabeltakst fastsat i bekendtgørelse nr. 1207 af 27.september 2023 om inddrivelse af gæld til det offentlige.
Tabellen viser med hvilken procentdel af din nettoindkomst, du skal afdrage din gæld. Tabellen opdateres årligt og findes på skat.dk ”nye satser i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”.

Restancer bliver registreret hos Gældsstyrelsen til brug for modregning i udbetalinger fra det offentlige.

Manglende betaling til kommunen samt misligholdelse af betalingsaftaler medfører, at gælden oversendes til Gældsstyrelsen, som har ansvaret for inddrivelse af restancer til det offentlige. Ved oversendelse til Gældsstyrelsen pålægger Gældsstyrelsen både renter og gebyrer.

De fleste kommunale regninger kan tilmeldes betalingsservice. Når du har modtaget det første indbetalingskort fra kommunen, kan du tilmelde betalingen til betalingsservice via din netbank eller via Mit Betalingsoverblik. På siden kan du tilmelde dine aftaler til Betalingsservice eller Mobilepay abonnement.
Vær opmærksom på, at der kan gå op til en måned, før din aftale er tilmeldt. Modtager du indbetalingskort i mellemtiden, skal du betale disse.

Renter beregnes med 4,5 % af den til enhver tid værende restgæld.

Ejendomsbidragsbilletten udsendes primo december og indeholder ikke et indbetalingskort. Indbetalingskortet udsendes særskilt fra Opkrævningen til E-boks ca. 10 dage før betalingsdatoen, medmindre man er tilmeldt Betalingsservice eller Mobilepay-abonnement, så sker betalingen automatisk.

Ejendomsbidragsbilletten samt faktura sendes til den, der står som ejer af ejendommen. Denne ejer skal betale for hele året og ved evt. salg af ejendommen skal det indregnes i refusionsopgørelsen.
Ved for sen betaling beregnes renter med 0,4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.

Kontakt Opkrævning

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 70 75

Send Digital Post

Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 9-17
Fredag 9-14