Ansøg om lejebolig, læs om boligselskaber, adressebeskyttelse, lån til indskud mv.

FAQ - spørgsmål/svar vedr. sager om lovliggørelse

Her finder du svar på, hvorfor og hvordan Herlev Kommune håndterer sager om ulovligt byggeri i af kolonihaver og Tibbevangen.

Hegnsyn

Naboer aftaler selv, hvordan hegnet skal se ud mellem deres ejendomme. Læs hvad man kan gøre ved uenighed her.

Kommune- og lokalplaner

Se den gældende kommuneplan samt lokalplaner og byplanvedtægter

Byggeri

Læs om ansøgning om byggetilladelse mv.

Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Herlev Kommune.

Ejendomsskattelån

Du kan få lån til betaling af din ejendomsskat mod pant i din ejendom.

Nyheder

Illustrativt billede af kolonihave
17. december 2020
Herlev Kommune værner om fællesskabet i kolonihaveforeninger og vil sikre ensartede og lovlige forhold. Der udstedes varsler om påbud.
Illustrativt billede af kolonihaveforening
14. december 2020
Her finder du svar på, hvorfor og hvordan Herlev Kommune håndterer sager om ulovligt byggeri i af kolonihaver og Tibbevangen.
Illustrativt billede af sommerhus
14. december 2020
Tiden er kommet til at rette op på de forskellige former for ulovlige forhold i Tibbevangen.