Ansøg om lejebolig, læs om boligselskaber, adressebeskyttelse, lån til indskud mv.

Herlev Kommune udbyder to grunde til opførelse af parcelhuse til beboelse

Herlev Kommune har udstykket et areal til to grunde, hvor der kan opføres et parcelhus per grund til beboelse.

Hegnsyn

Naboer aftaler selv, hvordan hegnet skal se ud mellem deres ejendomme. Læs hvad man kan gøre ved uenighed her.

Kommune- og lokalplaner

Se den gældende kommuneplan samt lokalplaner og byplanvedtægter

Byggeri

Læs om ansøgning om byggetilladelse mv.

Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Herlev Kommune

Ejendomsskattelån

Du kan få lån til betaling af din ejendomsskat mod pant i din ejendom.