Stillingsopslag

Stillingsopslag oprettes i Herlev Kommunes E-rekrutteringssystem Emply på baggrund af drøftelser i indstillingsudvalget om krav til kandidaternes kompetencer og kvalifikationer. 

Stillingsopslaget skal indeholde svar på de spørgsmål en mulig ansøger kan finde på at stille, herunder oplysninger om:

  • stillingsindhold
  • krav/ønsker om faglige og personlige kvalifikationer
  • arbejdstid
  • hvilke bilag, der i givet fald ønskes vedlagt ansøgningen
  • hvem der kan kontaktes for yderligere oplysninger om stillingen
  • oplysninger om ansøgningsfrist – som hovedregel mindst 14 dage

 

I særlige tilfælde kan ansøgningsfristen fraviges efter aftale i indstillingsudvalget. Som hovedregel skal det også fremgå af stillingsopslaget, hvornår der forventes afholdt ansættelsessamtaler. Der er udarbejdet en skabelon til udarbejdelse af stillingsopslag. Skabelonen er også tilgængelig i SBSYS.

Alle ledige stillinger slås op

Alle ledige stillinger opslås på kommunens hjemmeside og på jobnet.dk. For undtagelser henvises til ”Retningslinjer for opslag af stillinger – hvornår skal stillinger slås op?” godkendt af Hovedudvalget den 5. september 2018.

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk