Jubilæum

Læs om jubilæumsgratiale og tjenestefrihed i forlængelse af jubilæum

Jubilæumsgratiale

I henhold til beslutning truffet på Kommunalbestyrelsesmøde den 1. april 2020, yder kommunen et jubilæumsgratiale på kr. 8.000 ved 25 års, 40 års og ved 50 års jubilæum. Gratialets størrelse svarer til det skattefri bundfradrag for godtgørelser/ gratialer. Lærere i den lukkede gruppe er gamle statstjenestemænd og følger statens regler.

Tjenestefrihed i forbindelse med jubilæer 

Ved eget 25, 40 og 50 års jubilæum ydes der desuden tjenestefrihed svarende til en uges frihed. Du kan læse mere om udbetaling af gratiale og tjenestefrihed i forbindelse med jubilæet her.

Afholdelse af reception i forbindelse med jubilæer

Ved 25 års og 40 års jubilæer yder Herlev Kommune tilskud til markering af dagen i form af afholdelse af en reception. Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder for afholdelse af receptioner ved jubilæer og arbejdsophør her.

Herunder kan du læse mere om arbejdsgangen i forbindelse med markering af 25 års eller 40 års jubilæer.

25 års jubilæum

Senest 2 måneder inden jubilæumsdagen sender Personale og Arbejdsmiljø en orientering til medarbejderens nærmeste leder med cc til direktionssekretariatet om, at medarbejderen har 25 års jubilæum. Direktionssekretariatet vil derefter kontakte nærmeste leder med henblik på at aftale nærmere omkring, hvordan dagen skal markeres.

Hvis du som leder har en medarbejder, som du mener har 25 års jubilæum, og ikke har hørt noget inden 2 måneder før jubilæumsdagen, så tag kontakt til personale.

40 års jubilæum

Senest 6 måneder inden jubilæumsdagen sender personale en orientering til medarbejderens nærmeste leder med cc til direktionssekretariatet, om at medarbejderen har 40 års jubilæum. I mailen vil der blive spurgt ind til, om medarbejderen ønsker at blive indstillet til dronningens fortjenstmedalje.

Direktionssekretariatet vil derefter kontakte nærmeste leder med henblik på at aftale nærmere omkring, hvordan dagen skal markeres.

Hvis du som leder har en medarbejder, som du mener har 40 års jubilæum, og ikke har hørt noget inden 6 måneder før jubilæumsdagen, så tag kontakt til personale.

Bilag Størrelse
 Retningslinjer for afholdelse af receptioner ved jubilæer 86.48 KB
 Retningslinje for afvikling af tjenestefrihed ved jubilæer 33.69 KB
Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk