Databeskyttelse

Info om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere hjælper os med at levere kommunal service og ydelser.

Databeskyttelse

Vi skal som kommune sikre, at vi håndterer persondata både lovligt og sikkert. Du kan kontakte kommunen, hvis du oplever, at vi har lækket persondata eller på anden måde har krænket fortroligheden i den måde vi har håndteret dine eller andres data.

Der får vi data

I de fleste tilfælde afgiver du selv dine oplysninger, f.eks. via en selvbetjeningsløsning.

Vi modtager også personoplysninger fra andre kilder: myndigheder, institutioner og virksomheder, herunder skoler og daginstitutioner, registre, f.eks. CPR-registreret, Det centrale Motorregister, ejendomsoplysninger fra BBR og beskæftigelsesoplysninger fra STAR. Det kan også være fra andre borgere.

Dine rettigheder

Du har en række databeskyttelsesrettigheder, som du kan gøre krav på overfor den, der behandler data om dig - også kaldet den dataansvarlige.

Du har blandt andet følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt (retten til at se de personoplysninger, som vi behandler, og få en række oplysninger om, hvordan de behandles)
  • Ret til berigtigelse (retten til at få ændret oplysninger om dig, som er forkerte eller urigtige)
  • Ret til sletning - 'retten til at blive glemt' (retten til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser fra databeskyttelsesforordningen er opfyldt)
  • Ret til begrænsning af behandling (retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
  • Ret til dataportabilitet (retten til at modtage dine personoplysninger og bede om at få dem flyttet fra én dataansvarlig til en anden)
  • Ret til indsigelse (retten til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger)
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse baseret udelukkende på automatisk behandling - herunder profilering

 

Hvis du har bedt os om noget af ovenstående og vi ikke har leveret det ønskede, kan du få vejledning om dine rettigheder hos Datatilsynet, hvor du også kan klage over os som dataansvarlige. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Vær opmærksom på, at du ikke bør sende personfølsomme oplysninger via e-mail. Du kan også skrive via borger.dk, hvor du logger på med NemID.

Sådan håndterer vi data fra selvbetjeningsløsninger

Når du bruger en selvbetjeningsløsning fra Herlev Kommune, foregår det som regel vis den fælles-offentlige login-løsning NemLogin, hvor du med NemID logger på selvbetjeningsløsninger og blanketter. Herlev Kommune har indgået såkaldte databehandler med leverandører, der behandler dine data for os. Aftalerne skal sikre, at opbevaring og behandling af data overholder samme sikkerhedskrav, som når vi selv opbevarer og behandler dem i kommunen.

Nogle formularer og selvbetjeningsløsninger kræver kun et selvvalgt brugernavn og login. Det gælder for eksempel bibliotekernes selvbetjening.

Så længe gemmer vi data

Vi skal opbevare oplysninger i vores sager, så vi kan dokumentere sagernes forløb. Det følger af de forvaltningsretlige regler, arkivlovgivning mv. Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den sag, de indgår i. Hvis du vil vide, hvor længe vi gemmer en bestemt oplysning, kan du kontakte fagområdet.

Det gør databeskyttelsesrådgiveren

Vores databeskyttelsesrådgiver skal holde øje med, om vi overholder databeskyttelsesloven. For at kunne det er databeskyttelsesrådgiveren uvildig, og refererer ikke til administrationen. Til gengæld hjælper han os med rådgivning om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. Derfor har han også tæt kontakt til Datatilsynet, så han er opdateret om gældende regler og lovgivning på området.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe med spørgsmål om faglig sagsbehandling eller afgørelser fra fagområderne.

Kontakt databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Databeskyttelsesrådgiver Daniel Soelberg Bach

Send sikker post gennem e-boks:

Direkte link for borgere

Direkte link for virksomheder

Mail eller telefon

Hvis du ikke har Nem-ID, kan databeskyttelsesrådgiveren kontaktes på DPO-D@hvidovre.dk eller tlf. 23 99 05 19. 

Telefontiden er alle hverdage mellem kl 9-12. 

Du bør ikke sende personfølsomme oplysninger via mail, da det ikke er sikker post.

Brev

Du har også mulighed for at sende et brev til

Hvidovre Rådhus
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Att: DPO

Privatlivs- og persondatapolitik

Her kan du læse mere om Herlev Kommunes privatlivs- og persondatapolitik