Letbanen

Letbanen får fire stop i Herlev - følg med i letbaneprojektet, der skal være færdigt i 2025.

Letbanen kommer til at forbinde fem S-togslinjer og regionaltogstrafikken på tværs, og bliver en væsentlig del af et sammenhængende kollektivt trafiksystem. Der er planlagt 29 stationer på strækningen - de 4 i Herlev Kommune.

Letbanen skal følge Ring 3 og bliver 28 km lang. Den kommer til at køre fra Ishøj i syd til Lyngby i nord, og på 6 letbanestationer kan passagererne skifte til S-tog - blandt andet på Herlev Station. Folketinget har besluttet at perronerne på Herlev Station skal flyttes mod ringvejsbroen således, at der kommer direkte adgang mellem S-toget og letbanen.  

Det er planen, at der skal være afgang hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. om aftenen og i weekenden.

Se hele strækningen
 

Gravearbejde

Arbejdet med at anlægge letbanen er påbegyndt, og det vil påvirke trafikken på Herlev Ringvej og de tilstødende veje i byggeperioden. 

 

Læs mere om gravearbejdet i forbindelse med letbanen
 

Sådan bygges letbanen

 

Status på letbanebyggeriet

Se et samlet overblik over projektets fremdrift
 

Vil du have seneste nyt om byggeriet i Herlev? 

Du kan tilmelde dig Letbanens infoservice og få seneste nyt om byggeriet i Herlev

Tilmeld dig Letbanens Infoservice her
 

Vision

I Herlev kommer letbanen til at forstærke den gode udvikling i kommunen, hvor flere og flere borgere og virksomheder flytter til byen.

Visionerne i Herlev Kommune

 

Fakta om letbanen

luftfoto hospital

 

 • Det kommer til at tage mellem 10 og 15 minutter at køre fra Herlev Station til Glostrup Station
 • Letbanen kan give op mod 36.000 nye arbejdspladser
 • Den samlede pris for letbanen er omkring 6,2 mia. kroner.
 • Hvert tog kan have mellem 200 og 230 passagerer
 • Ruten bliver 28 kilometer lang
 • Letbanen er et resultat af et langt og tæt samarbejde mellem 11 kommuner på og omkring strækningen (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup) samt Transportministeriet og Region Hovedstaden.
 • I alt ventes 13 til 14 mio. passagerer at bruge letbanen om året . Til sammenligning transporterede Kystbanen godt 9 mio. passagerer i 2016.

 

Find flere fakta på dinletbane.dk

Vejarbejde og støj

illustration station ved hospitalet

Vejarbejde

Det vil påvirke trafikken, når veje graves op - det kan desværre ikke undgås - men Herlev Kommune forsøger altid at informere så godt som muligt, for eksempel via P4 trafik.

Her på hjemmesiden kan du også læse om arbejdet på Herlev Ringvej før letbanen
 

Støj

Anlæggelsen af letbanen kommer til at genere naboer med blandt andet støj og vibrationer. Det er ikke muligt at gennemføre så stort et projekt, uden at de giver gener, men Herlev Kommune har lavet regler og retningslinjer for arbejdet, som entreprenører skal følge. Det drejer sig blandt andet om:

 • arbejdstider
 • aktiviteter
 • vibrationer
 • varsling og information til naboer 

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af letbanen i Herlev Kommune

Forskriften er lavet både af hensyn til borgerne og til projektets fremdrift. Herlev Kommune har forsøgt at lave et enkelt og administrerbart regelsæt, som
bygherre og entreprenører kender, og som giver forvaltningen bedre og hurtigere mulighed for at hjælpe borgerne, hvis reglerne bliver overtrådt.

Se alle stop mellem Ishøj og Lundtofte

Se stationer i Herlev

I Herlev skal letbanen køre i midten af Herlev Ringvej, og vores 4 stationer bliver:

 • Herlev Syd

 • Herlev
 • Herlev Hovedgade
 • Herlev Hospital

letbanens stop i Herlev

Hvem laver arbejdet?

illustration station

 

Hovedstadens Letbane I/S står for at etablere letbanen og når den er bygget for drift og vedligeholdelse.

I Herlev Kommune skal CG Jensen A/S og Aarleff Rail bygge letbanen.

Før selve letbanen kan laves, skal mange forsyningsledninger for el, tele, vand og afløb lægges om. Herlev Kommune er myndighed på miljø- og vejområdet og samarbejder med de øvrige kommuner på letbanestrækningen for at sikre en ensartet og smidig sagsbehandling. Det skal også være med til at mindske de trafikale gener.

Information til entreprenører

Om at håndtere jord

Regler for entreprenører, der skal grave og flytte jord
 

Om at grave

Inden gravearbejderne går i gang skal de, der graver, have en gravetilladelse.

Sådan søger man om tilladelse til at grave

Herlev Kommune opfordrer de, der skal grave, til at ringe eller skrive til os, inden de sender en graveansøgning. Det hjælper til at gravearbejdet kan ske bedst muligt og gøre generne for beboere og trafikanter mindre.

Det er også vigtigt,at ledningsejerne/graveaktøren har lavet aftaler med Hovedstadens Letbane I/S om bl.a. placering af ledninger. Kontakt Hovedstadens Letbane om ledningsomlægninger.

Send en mail til L3@m.dk
 

Om støj

Anlæggelsen af letbanen kommer til at genere naboer med blandt andet støj og vibrationer. Det er ikke muligt at gennemføre så stort et projekt, uden at de giver gener, men Herlev Kommune har lavet regler og retningslinjer for arbejdet, som entreprenører skal følge. Det drejer sig blandt andet om:

 • arbejdstider
 • aktiviteter
 • vibrationer
 • varsling og information til naboer 

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af letbanen i Herlev Kommune

Forskriften er lavet både af hensyn til borgerne og til projektets fremdrift. Herlev Kommune har forsøgt at lave et enkelt og administrerbart regelsæt, som
bygherre og entreprenører kender, og som giver forvaltningen bedre og hurtigere mulighed for at hjælpe borgerne, hvis reglerne bliver overtrådt.

Spørgsmål og svar

Du kan kontakte Hovedstadens Letbane I/S, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Hovedstadens Letbane her

Se spørgsmål og svar her

Planlæg din tur med bil, cykel, tog eller bus
 • Se, hvor der er vejarbejde, og om det påvirker din bil- eller cykelrute
  Trafikinfo.dk
 • Planlæg din rejse med bus og tog
  Rejseplanen.dk