Letbanen

Letbanen får fire stop i Herlev - følg med i letbaneprojektet, der skal være færdigt i 2025.

Letbanen kommer til at forbinde fem S-togslinjer og regionaltogstrafikken på tværs, og bliver en væsentlig del af et sammenhængende kollektivt trafiksystem. 

Der er planlagt 29 stationer på strækningen - de 4 i Herlev Kommune.

Letbanen skal følge Ring 3 og bliver 28 km lang. Den kommer til at køre fra Ishøj i syd til Lyngby i nord, og på 6 letbanestationer kan passagererne skifte til S-tog - blandt andet på Herlev Station. 

Det er planen, at der skal være afgang hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. om aftenen og i weekenden.

Se hele strækningen

 

Video

 

Vision

I Herlev kommer letbanen til at forstærke den gode udvikling i kommunen, hvor flere og flere borgere og virksomheder flytter til byen.

Visionerne i Herlev Kommune

 

Det er i første halvår af 2020, at anlægsarbejderne for alvor går i gang.

Du kan tilmelde dig Letbanens Infoservice og få seneste nyt om byggeriet i Herlev Kommune

 

Letbanen og Herlev

I Herlev skal letbanen køre i midten af Herlev Ringvej, og vores 4 stationer bliver:

 • Herlev Syd
 • Herlev
 • Herlev Hovedgade
 • Herlev Hospital

letbanens stop i Herlev

Fakta om letbanen

luftfoto hospital

 

 • Det kommer til at tage mellem 10 og 15 minutter at køre fra Herlev Station til Glostrup Station
 • Letbanen kan give op mod 36.000 nye arbejdspladser
 • Den samlede pris for letbanene er omkring 6,2 mia. kroner.
 • Hvert tog kan have mellem 200 og 230 passagerer
 • Ruten bliver 28 kilometer lang
 • Letbanen er et resultat af et langt og tæt samarbejde mellem 11 kommuner på og omkring strækningen (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup) samt Transportministeriet og Region Hovedstaden.
 • I alt ventes 13 til 14 mio. passagerer at bruge letbanen om året . Til sammenligning transporterede Kystbanen godt 9 mio. passagerer i 2016.

 

Find flere fakta på dinletbane.dk

Vejarbejde, støj og håndtering af jord

illustration station ved hospitalet

 

Vejarbejder

Det vil påvirke trafikken, når veje graves op - det kan desværre ikke undgås - men Herlev Kommune forsøger altid at informere så godt som muligt, for eksempel via P4 trafik.

Her på hjemmesiden kan du også læse om arbejdet på Herlev Ringvej før letbanen

 

Om at håndtere jord

Regler for entreprenører, der skal grave og flytte jord

 

Om støj

Anlæggelsen af letbanen kommer til at genere naboer med blandt andet støj og vibrationer. Det er ikke muligt at gennemføre så stort et projekt, uden at de giver gener, men Herlev Kommune har lavet regler og retningslinjer for arbejdet, som entreprenører skal følge. Det drejer sig blandt andet om:

 • arbejdstider
 • aktiviteter
 • vibrationer
 • varsling og information til naboer 

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af letbanen i Herlev Kommune

Forskriften er lavet både af hensyn til borgerne og til projektets fremdrift. Herlev Kommune har forsøgt at lave et enkelt og administrerbart regelsæt, som
bygherre og entreprenører kender, og som giver forvaltningen bedre og hurtigere mulighed for at hjælpe borgerne, hvis reglerne bliver overtrådt.

 

Om at grave

Inden gravearbejderne går i gang skal de, der graver, have en gravetilladelse.

Sådan søger man om tilladelse til at grave

Herlev Kommune opfordrer de, der skal grave, til at ringe eller skrive til os, inden de sender en graveansøgning. Det hjælper til at gravearbejdet kan ske bedst muligt og gøre generne for beboere og trafikanter mindre.

Det er også vigtigt,at ledningsejerne/graveaktøren har lavet aftaler med Hovedstadens Letbane I/S om bl.a. placering af ledninger. Kontakt Hovedstadens Letbane om ledningsomlægninger.

Send en mail til L3@m.dk

  

Se alle stop mellem Ishøj og Lundtofte

Hvem laver arbejdet?

illustration station

 

Hovedstadens Letbane I/S står for at etablere letbanen og når den er bygget for drift og vedligeholdelse.

I Herlev Kommune skal CG Jensen A/S og Aarleff Rail bygge letbanen.

Før selve letbanen kan laves, skal mange forsyningsledninger for el, tele, vand og afløb lægges om. Herlev Kommune er myndighed ipå miljø- og vejområdet og samarbejder med de øvrige kommuner på letbanestrækningen for at sikre en ensartet og smidig sagsbehandling. Det skal også være med til at mindske de trafikale gener.

Spørgsmål og svar

Det er Hovedstadens Letbane I/S, som anlægger letbanen - kontakt dem, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Hovedstadens Letbane

På letbanens hjemmeside kan du se, hvad andre har spurgt om.

Spørgsmål og svar på dinletbane.dk

Planlæg din tur med bil, cykel, tog eller bus
 • Se, hvor der er vejarbejde, og om det påvirker din bil- eller cykelrute
  Trafikinfo.dk
 • Planlæg din rejse med bus og tog
  Rejseplanen.dk