Krænkende adfærd

Herlev Kommune accepterer ikke vold, trusler, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, mobning, krænkende handlinger mv. (krænkende adfærd) på arbejdspladsen. Alle ansatte skal behandles med respekt og værdighed, og det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde i Herlev Kommune.

Krænkende adfærd på arbejdspladsen er uacceptabelt

Langt størstedelen af kontakten mellem borgere og ansatte i Herlev Kommune foregår i en saglig og fredelig tone. I enkelte tilfælde kan der dog opstå situationer, hvor den ansatte i kraft af sin position som offentligt ansat kan blive udsat for krænkende adfærd. Alle tilfælde tages alvorligt.

Krænkende adfærd fra borgere og samarbejdspartnere kan være meget belastende og skal forebygges, men ikke alt ubehageligt er ulovligt. Som offentlig arbejdsplads skal vi kunne håndtere et kritisk blik fra borgere, medier og andre.

Du kan her læse mere om, hvordan vi arbejder med at forebygge vold, trusler og krænkende adfærd i Herlev Kommune, samt hvad du skal gøre, hvis du oplever vold, trusler eller krænkende adfærd på din arbejdsplads.

Leders og medarbejders ansvar

Alle ansatte – medarbejdere og ledere – har et ansvar for:

  • ikke at medvirke til krænkende adfærd
  • at gøre opmærksom på hvis det sker, og
  • at optræde med en ordentlig og professionel omgangstone på arbejdspladsen.
  • at konflikter bliver taget op og løst gennem dialog, på et så lavt organisatorisk niveau som overhovedet muligt, eventuelt gennem inddragelse af nærmeste leder. 

Ledelsen har et særligt ansvar for at gå forrest og sikre, at oplevelser med krænkende adfærd bliver taget alvorligt og håndteret med fokus på alle parter i sagen.

Herunder kan du læse mere om forskellige former for krænkende adfærd, samt hvordan vi i Herlev Kommune arbejder med at identificere, forebygge og håndtere krænkende adfærd.

Fysisk vold

Trusler

Chikane

Mobning

Uønsket seksuel opmærksomhed

Diskriminerende adfærd

Digital chikane

Krænkende adfærd i øvrigt

 

Politik og retningslinjer

Herlev Kommune har udarbejdet politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, mobning mv. (krænkende adfærd). Den fastlægger, at alle Lokal-MED udvalg i Herlev Kommune skal udarbejde lokale retningslinjer til forebyggelse af krænkende adfærd. Du kan læse politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, mobning mv. (krænkende adfærd) i sin helhed her.