Ferie

Læs om regler for optjening og afholdelse af ferie

Feriereglerne bygger på samtidighedsferie. Det betyder, at ferien kan afholdes i takt med, at den optjenes. 

En fuldtidsansat medarbejder optjener 2,08 dage pr. måned, som allerede kan afholdes måneden efter.

Man optjener ferien i ferieåret, som går fra den 1. september til den 31. august, og kan afholde ferien i ferieafholdelsesperioden, som går fra 1. september til 31. december året efter.

Afholdelse af ferie

Ferien skal som udgangspunkt holdes i hele dage. 

Ferie, der er optjent først, afholdes først. Det betyder, at optjent betalt ferie fra en tidligere arbejdsgiver afholdes før ferie med løn hos aktuel arbejdsgiver. Ligeledes holdes ferie med løn før ferie uden løn.

En ansat har altid ret til at afholde 5 ugers ferie, uanset om den ansatte har optjent ret til ferie med løn. En ansat er dog ikke forpligtet til at holde ferie, der ikke er optjent (dog særlige regler om ferielukning).

Den ansatte har krav på at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september, medmindre andet aftales. Den ansatte og arbejdsgiver kan dog ikke ved aftale fravige, at mindst 2 af ugerne skal holdes i sammenhæng.

Yderligere information

Du kan læse meget mere om ferieregler i "Aftale om ferie for personale ansat i kommuner" eller KL's pixibog om feriereglerne nederst på siden.

Du er selvfølgelig også velkommen til at rette henvendelse til Personale og Arbejdsmiljø med spørgsmål om ferie.

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk