Lønforhandling

Læs mere om lønforhandlinger i Herlev Kommune

Lønforhandling ved ansættelse

Ved ansættelsessamtalen vil det være almindeligt, at leder spørger ind til ansøgers lønforventninger. Når der er truffet beslutning om, hvem ledelsen ønsker at ansætte, forhandles lønnen med den faglige organisation. 

Lønnen sammensættes af en grundløn, som dækker de kompetencer en nyuddannet har. På grundlag af den konkrete stilling og den nye medarbejders kompetencer sammensættes lønnen af kvalifikationsløn og funktionsløn.

Overenskomsterne har forskellige centrale bestemmelser om, hvad der skal honoreres for. For kvalifikationsløn kan det være anciennitet, diplomuddannelser o.lign. For funktionsløn kan det f.eks. være praktikvejleder, elevansvarlig.

Endelig kan der også være indgået en forhåndsaftale, som er en lokalt forhandlet aftale om aflønning i nærmere beskrevne situationer. Alle forhåndsaftaler er tilgængelige på Herlev Herlev Kommunes intra. Alle overenskomster kan ses på KLs hjemmeside.

Årlig lønforhandling

Herlev Kommune afvikler årlige lønforhandlinger. Udgangspunktet er, at lønforbedringer gives fra 1. juni i året, men der er mulighed for i forhandlingen at aftale en anden startdato.

Hvis man som medarbejder ønsker at komme i betragtning, kan man gøre sin leder og sin faglige organisation opmærksom på det og angive en begrundelse. Det vil være en god ide at kontakte tillidsrepræsentanten.

Herlev Kommune har en lønpolitik. Der kan også på de enkelte arbejdspladser være indgået lokale lønpolitikker, som beskriver, hvad der skal til for at opnå en lønforbedring.
 

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk