Digital chikane

Alle former for psykisk vold kan forekomme digitalt – det kaldes digital chikane. Digital chikane kan være offentliggørelse på internettet (fx hadesider) af private oplysninger om en ansat, herunder private billeder, telefonnummer eller adresse, billede eller lydoptagelser eventuelt i kombination med en nedsættende eller krænkende omtale af den pågældende ansatte.

Det kan også være mails eller SMS-beskeder til arbejdsmobilen med krænkende tekstbeskeder og/eller billeder. Det kan være tilfælde, hvor borgeren opretter en falsk profil på fx Facebook og bruger den ansattes billede i forskellige debatfora, som er med til at skabe en dårlig stemning mod den ansatte. Hvorvidt der er tale om digital chikane eller en borger, der har brug for at lufte sin utilfredshed med en konkret afgørelse i det offentlige rum, beror på en konkret vurdering.

Identifikation

Forebyggelse 

Læs om håndtering af digital chikane nedenfor. 

Føler en medarbejder sig udsat for digital chikane, er det vigtigt, at han/hun foretager sig følgende:

1.      Dokumentér chikanen ved at tage et skærmprint, eller på anden måde sørge for at kopiere den side eller den tekstbid, hvor chikanen er fremført

2.      Tag kontakt til nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant, for at blive enige om, hvad næste trin skal være.

Det er leder, der er ansvarlig for at sørge for følgende:

3.      Debriefing af medarbejderen, der har været udsat for digital chikane, og tilbyd evt., at der tages kontakt til psykologisk rådgivning ved Nordisk Krisekorps

4.      Indhente nødvendig juridisk assistance fra Personale og Arbejdsmiljø med henblik på at vurdere, om der skal foretages politianmeldelse

5.      At afgøre om den ansvarlige for chikanen skal kontaktes med krav om, at chikanen fjernes (Husk at have dokumentationen i orden inden). Du kan altid selv anmelde en besked på de sociale medier, der i sidste instans kan medvirke til, at opslaget fjernes. Se hvordan du anmelder her

6.      At anmelde sagen som en arbejdsulykke eller registrere som en hændelse alt efter den digitale chikanes karakter.

7.      At der aftales et møde med pågældende medarbejder indenfor overskuelig fremtid, for at afdække om sagen kan lukkes

8.      At arbejdsmiljøgruppen analyserer hændelsen, med henblik på at undgå gentagelse