Indhentelse af referencer

Indhentelse af referencer skal medvirke til at tydeliggøre det billede, der har vist sig ved samtalen. Ved at indhente referencer kan man få en nuværende eller tidligere chefs opfattelse af, hvordan personen er i arbejdssituationen og om pågældende er god til at samarbejde . Du finder en spørgeramme til brug ved indhentelse af referencer her.

Hovedreglen er, at der kun indhentes referencer for den ansøger, man forventer at tilbyde stillingen. Der skal indhentes tilladelse fra ansøgeren inden referencen tages. Ansøgerens samtykke til reference skal kunne dokumenteres  skriftligt, så sørg for, at ansøgeren giver skriftligt samtykke til indhentelse af referencer i forbindelse med ansættelsessamtalen.

Hvis ansøger ikke ønsker at give samtykke til at indhente referencer, er det vigtigt at undersøge baggrunden. Det kan jo skyldes, at ansøger ikke ønsker, at arbejdsgiver gøres bekendt med at pågældende søger nyt job, hvis pågældende ikke tilbydes jobbet .

Referencer, notatpligt og partshøring

I henhold til Offentlighedslovens bestemmelser er der notatpligt, når der tages referencer. Hvis du har yderligere spørgmål om referencer, notatpligt og partshøring så tag fat i Personale og Arbejdsmiljø. 

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk