Uddannelsessøgende

Er du mellem uddannelser eller ledig, kan du læse mere om hvad du har ret til af ydelser og mere her. Hvis du er uddannelsessøgende, skelnes der mellem, om du er under eller over 30 år.

Er du under 30 år og ikke har en uddannelse, kan du ansøge om uddannelseshjælp Læs mere om uddannelseshjælp

Er du er 30 år eller derover, kan du læse mere mulighederne for uddannelse og kurser

Som udgangspunkt kan du ikke få uddannelseshjælp, hvis du er mellem to uddannelsesforløb.

Du har altså ikke ret til at få uddannelseshjælp, hvis du afslutter en ungdomsuddannelse (f.eks. fra folkeskolen, gymnasiet, handelsskolen eller teknisk skole), og du:

  • Søger eller har fået en elev- eller praktikplads
  • Har søgt ind på eller er optaget på en ungdomsuddannelse
  • Har søgt ind på eller er optaget på en videregående uddannelse

Du kan som hovedregel ikke få uddannelseshjælp i sommerferien, når du er studerende.

  • Har afsluttet en uddannelse på SU og har søgt ind på en anden SU-berettiget uddannelse
  • Har opsagt dit arbejde for at påbegynde en uddannelse på SU
  • Venter på optagelse på en lære-/praktikplads, og der er gået mindre end 2 måneder siden, at du er stoppet med at få SU/din uddannelse

 

Du er heller ikke berettiget til uddannelseshjælp i sommerferien, selv om du ikke har fået uddannelsesstøtte/SU endnu.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Borgerservice i Herlev Kommune.

Kontakt

Jobcenter

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
Tlf. 44 52 86 00

Send Digital Post

 
Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-17
Fredag 9-14
Kontakt

Borgerservice

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 70 60

Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-18
Fredag 9-14