Honorarer og hverv

Se her honorarbelagte hverv, hvor Kommunalbestyrelsen har indstillet/valgt indehavere.
 • Beboerklagenævnet (formand):
  Jacob Lundgaard: 30.000 kr.
   
 • Herlev Almennyttige Boligselskab (bestyrelsesmedlem):
  Lars Mann Pedersen: 8.961,80 kr.
  Michele Møller Amundsen 8.961,80 kr.
   
 • Boligselskabet AKB, Herlev (bestyrelsesmedlem):
  René Brohammer: 2.824 kr.
   
 • Boligselskabet Sortemosen (bestyrelsesmedlem):
  René Brohammer: 2 x 1268 kr.
   
 • Herlev Boligselskab (bestyrelsesmedlem):
  Bo Zabel: 7.335 kr.
   
 • Huslejenævnet (formand):
  Jacob Lundgaard: 500 kr. i timen.
   
 • Vestforbrænding I/S (bestyrelsesmedlem):
  Bo Zabel: 23.728,56 kr.
   
 • HOFOR Vand Holding A/S (bestyrelsesmedlem):
  Thomas Gyldal Petersen: 125.000 kr.
   
 • BIOFOS Holding A/S (bestyrelsesmedlem):
  Connie Mankov: 10.506,24 kr.
   
 • Måløv Rens (bestyrelsesmedlem):
  Peter Nielsen: 20.000 kr.
   
 • Skatteankenævnet (medlem):
  Kim Wacker: 10.000 kr. Hertil kommer et variabelt vederlag i forhold til antal afgjorte sager på årsbasis pr. medlem.
   
 • Fællesankenævn Frederiksberg (medlem):
  Lars Mann Pedersen: 47.400 kr.
   

Herudover modtager Thomas Gyldal Petersen som

 • Menigt medlem af KLs bestyrelse: 67.860 kr.
 • Menigt medlem af KLs Formandskab: 39.585 kr.
 • Formand for KLs Børne- og Uddannelsesudvalg: 226.201 kr. (inkl. udvalgshonorar)