Tjenestefri - lokale regler i Herlev Kommune

Læs om særlige regler for tjenestefrihed med løn gældende for Herlev Kommune

Herlev Kommune yder orlov eller tjenestefrihed (ved tjenestefrihed forstås her tjenestefrihed med løn) i forbindelse med følgende hændelser. Spørgsmålet om vikardækning vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde:

Ved alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i den nærmeste familie ydes tjenestefrihed i 1 dag.

Ved nærmeste familie forstås ægtefælle, samlever, børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre, bedsteforældre, svigerforældre eller søskende.

Der ydes tjenestefrihed til udrykningsdonorer, der afhentes i arbejdstiden.

Ved eget bryllup ydes tjenestefrihed i 2 dage umiddelbart før eller efter brylluppet. Afholdes brylluppet på en arbejdsdag, er bryllupsdagen inkluderet i de 2 dage.

Der ydes tjenestefrihed på eksamensdagen og dagen før eksamen (forudsat at dagen før eksamen er en arbejdsdag) til uddannelser med afsluttende eksamen, bevilget af ledelsen. Herudover henvises til de særlige regler, der måtte være fastsat for konkrete områder.

Ved flytning ydes tjenestefrihed på flyttedagen, hvis den falder på en arbejdsdag.

Ved runde fødselsdage ydes der tjenestefrihed hele dagen.

Ved eget 25, 40 og 50 års jubilæum ydes der tjenestefrihed svarende til 1 uges frihed.

Der ydes tjenestefrihed til deltagelse i kurser og uddannelser, der er relevante for pågældendes arbejdsområde, bevilget af ledelsen. Herudover henvises til de særlige regler, der måtte være fastsat for konkrete områder.

Der kan ydes tjenestefrihed i begrænset omfang efter en konkret vurdering.

Ved eget, forældres eller svigerforældres sølv-, guld- eller diamantbryllup ydes tjenestefrihed i 1 dag.

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk