Chikane

Chikane er krænkende adfærd i form af ydmygelse, bagtalelse, mistænkeliggørelse eller forhånelse. Chikane kan også forekomme ved, at borgeren forfølger og iagttager den ansatte eller på anden måde er opsøgende.

Identifikation

Forebyggelse

Håndtering