Krænkende adfærd i øvrigt

  • Krænkende adfærd, der udøves af en eller flere personer, der krænker forskellige personer på skift. I dette tilfælde er det den samme person eller de samme personer, der krænker skiftende personer efter uforudsigeligt mønster.
  • Krænkende adfærd, der foregår uden systematik med hensyn til, hvem der krænker, og hvem der udsættes for de krænkende handlinger.
  • Krænkende adfærd, der foregår i konflikter, og hvor personer gensidigt krænker hinanden.
  • Enkeltstående tilfælde af krænkende adfærd.

 Der findes supplerende viden om krænkende handlinger, herunder mobning og uønsket seksuel opmærksomhed på Arbejdstilsynets hjemmeside.