Ytringsfrihed

Læs om retningslinjer for ytringsfrihed som ansat i Herlev Kommune

Det er både nyttigt og naturligt, at offentligt ansatte gør brug af deres ytringsfrihed og deltager i den offentlige debat med viden og synspunkter. Offentligt ansatte har som privatpersoner en vidtgående ytringsfrihed, herunder frihed til at udtale sig om ressourcespørgsmål, som kan have væsentlig betydning for arbejdspladsen. Du skal være opmærksom på, at det tydeligt skal fremgå, at du udtaler dig på egne vegne.

Centralt placerede medarbejderes ytringsfrihed kan begrænses som følge af hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsproces og funktionsevne. Der gælder kun få andre begrænsninger i ytringsfriheden, bl.a. tavshedsbelagte oplysninger, ærekrænkende udtalelser samt åbenbart urigtige oplysninger om arbejdspladsen. Loyalitetspligten i ansættelsesforholdet kan ikke medføre yderligere begrænsninger i ytringsfriheden.

Offentligt ansatte har ret til at give bl.a. pressen oplysninger, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning.  En lovlig fremsat ytring kan ikke i sig selv føre til negative ledelsesreaktioner. Der er ikke pligt til at fremsætte kritiske ytringer internt først, men generelt bør åbenhed og konstruktiv debat fremmes på den enkelte arbejdsplads.

Vi henviser til ”God adfærd i det offentlige”.
 

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk