Kursus og undervisning

Læs om regler for kørsel ved deltagelse i kurser og undervisning.

Kursus

Ved deltagelse i interne og eksterne kurser som den ansatte har fået bevilget, får den ansatte – med evt. tillæg ifølge pågældendes overenskomst – bevilget tjenestefrihed med løn, svarende til kursets skematid og transporttid, i det omfang transporttiden måtte overstige den ansattes normale transporttid mellem bopæl og arbejde.

Undervisning

I forbindelse med afgangsprojekter på fx kommunom, der ikke indeholder egentlige undervisningsdage, men vejledning undervejs i en samlet periode over ca. 10 uger, vil en fuldtidsansat tidsmæssigt blive godskrevet med 7 ¼ time ugentligt i de 10 uger.

Det vil sige, at ved bl.a. kommunomuddannelsens sidste modul, som er et afgangsprojekt uden skemalagt undervisning, vil der tidsmæssigt blive godskrevet med 7 ¼ time i 10 uger.

 

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk