Personaletilpasninger pga. arbejdsgiverens forhold

Procedure for personaletilpasninger pga. arbejdsgiverens forhold

Personaletilpasninger kan ske i forbindelse med større rationaliserings- og omstillingsprojekter, som bl.a. kan medføre bortfald af arbejdsopgaver, besparelser, ændret lovgivning, overordnede beslutninger om organisations- og strukturændringer og lignende.

Ved personaletilpasninger vil Herlev Kommune søge at undgå afskedigelser af medarbejdere, hvis det er muligt. Det kan derfor altid overvejes, om personaletilpasningerne kan ske ved naturlig afgang, ansættelsesstop, omlægning af opgaverne eller omplacering af medarbejdere, herunder på tværs af kommunens institutioner, forudsat opgaverne fortsat kan varetages på den bedst mulige måde. 

Procedureretningslinje for rationaliserings- og omstillingsprojekter

Formålet med retningslinjen er at beskrive, hvordan og hvornår rationaliserings- og omstillingsprojekter drøftes mellem ledelse og medarbejdere, og sikre at relevante MED-udvalg får mulighed for så tidligt som muligt at medinddrages i processen, og derved drøftelserne om de arbejds- og personalemæssige konsekvenser, så medarbejdernes synspunkter, og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget for rationaliserings- og omstillingsprocesser.

Procedureretningslinjen i sin fulde længde findes nederst på siden her.

Bilag Størrelse
 procedureretningslinjer-for-rationaliserings-og-omstillingsprojekter.pdf 94.86 KB
Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk