Mobning

Mobning er, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis − udsætter en medarbejder for krænkende adfærd, som opfattes sårende. Den krænkende adfærd bliver til mobning, når medarbejderen ikke er i stand til at forsvare sig imod det, der bliver sagt eller gjort. Det, der også adskiller mobning fra andre måder at krænke på, er, at det altid er den eller de samme personer eller grupper af personer, der systematisk udsættes for krænkende adfærd. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver krænkende adfærd.

Identifikation

Forebyggelse

Håndtering