Kommunalbestyrelsen

Mød kommunalbestyrelsens medlemmer, læs om forretningsordenen og se erklæringer om bidrag til partier m.m.

Kommunen ledes politisk af kommunalbestyrelsen med borgmesteren som formand. Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer vælges for en fireårig periode. Du kan her se partiernes erklæringer om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater.

Thomas Gyldal Petersen, borgmester - Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget (formand)
 • Valgbestyrelse til kommunal- og regionsrådsvalg (formand)
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (formand)
 • Grundlisteudvalget
 • KL Repræsentantskab
 • KL Delegerede
 • Kommunekontaktråd i Region Hovedstaden (KKR)
 • Kredsråd for Københavns Vestegnes Politi
 • Beredskab Øst
 • Skolerådet
 • Trafikselskabet Movia (repræsentant)
 • Overtaksationskommisionen for offentlige veje
 • Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S
 • Erhvervsrådet
 • Bestyrelsen for Herlev Gymnasium og HF

Kontakt

Lars Mann Pedersen, 1. viceborgmester - Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg
 • Valgstyrerformand Herlev Hallerne
 • Grundlisteudvalget
 • KL Repræsentantskab (personlig stedfortræder)
 • KL Delegerede
 • Kommunekontaktråd i Region Hovedstaden (KKR) (stedfortræder)
 • Kredsrådet for Københavns Vestegns Politikreds (stedfortræder)
 • Herlevkollegiets bestyrelse
 • Bestyrelsen for Herlev almennyttige Boligselskab
 • Institutionsforum
 • Bestyrelsen for Kachotten
 • Idrætsforum
 • Trafikselskabet Movia (suppleant)

 

Kontakt

Bo Zabel, Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget (næstformand)
 • Sundheds- og Voksenudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Børn og Ungeudvalget (formand)
 • Valgbestyrer Kildegårdhallen
 • Hegnssynet
 • KL Delegerede (suppleant)
 • Bestyrelsen for Herlev Boligselskab
 • Fredningsnævnet (suppleant)
 • Ekspropriationskommission efter ekspropriationsprocesloven
 • Bestyrelsen Vesforbrænding I/S
 • Bestyrelsen for Hjulmandens Hus (formand)
 • HMN Naturgasselskab I/S

Kontakt

Henrik Hilleberg, Det Konservative Folkeparti (C)

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget (formand)
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg
 • KL Delegerede (suppleant)
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (personlig stedfortræder)

Kontakt

Hanne B. Holst, Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Familie- og Forebyggelsesudvalget (næstformand)
 • Børn- og Ungeudvalget (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg 
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg 
 • Valgstyrer Kildegårdhallen
 • Fredningsnævnet
 • Generalforsamling Vestforbrænding I/S
 • Bestyrelsen Vestforbrænding I/S (suppleant)
 • Distriktsbestyrelsen for dagtilbud – Dagplejen
 • Handicaprådet (personlig stedfortræder)

Kontakt

Marianne Dithmer, Enhedslisten (Ø)

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Sundheds- og Voksenudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Idrætsforum
 • KL Delegerede (suppleant)

Kontakt

Marco A. Damgaard, Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (næstformand)
 • Familie- og Forebyggelsesudvalget
 • Skolebestyrelsen Lindehøjskolen
 • Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg - Lindehøjskolen
 • Dialogforum
 • Bestyrelsen for Kachotten
 • Skolerådet
 • Valgstyrer Herlev Hallerne
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (personlig stedfortræder)

Kontakt

Hanne Bonderup Bjørn-Klausen, Det Konservative Folkeparti (C)

Udvalgsposter

 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Sundheds- og Voksenudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Skolerådet
 • Institutionsforum

Kontakt

Maria Mankov, Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Familie- og Forebyggelsesudvalget (formand)
 • Sundheds- og Voksenudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Valgstyrer Kildegårdhallen
 • Handicaprådet (personlig stedfortræder)
 • Ungdomsskolebestyrelsen (stedfortræder)

Kontakt

Kim Kristensen, Herlev Listen (H)

Udvalgsposter

 • Familie- og Forebyggelsesudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget

Kontakt

Michele Møller Amundsen, 2. viceborgmester, Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Kultur- og Fritidsudvalget (formand)
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
 • Valgstyrerformand Herlev Medborgerhus
 • KL Delegerede
 • Herlevkollegiets bestyrelse
 • Hjortespringkollegiets bestyrelse
 • Idrætsforum (formand)
 • Skolerådet
 • Skolebestyrelsen Herlev Byskole
 • Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg 
 • Herlev Byskole
 • Institutionsforum
 • Bestyrelsen for Kantatehuset
 • Ungdomsskolebestyrelsen
 • Bestyrelsen for Herlev Almennyttige Boligselskab
 • Kulturmetropolens politiske styregruppe

Kontakt

Arly Eskildsen, Socialistisk Folkeparti (F)

Udvalgsposter

 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (personlig stedfortræder)
 • Institutionsforum

Kontakt

Peter Nielsen, Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Børne- og Uddannelsesudvalget (formand)
 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 
 • Sundheds- og Voksenudvalget
 • Børn og Unge Udvalget (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (personlig stedfortræder)
 • KL Delegerede (suppleant)
 • Skolerådet
 • Skolebestyrelsen Kildegårdskolen
 • Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg – Kildegårdskolen
 • Hovedstadsregionens Naturgas I/S (suppleant)
 • Måløv Rens A/S
 • Institutionsforum
 • Distriktsbestyrelsen for dagtilbud – Distrikt Syd
 • Bestyrelsen for Kantatehuset
 • Skolebestyrelsen for Lindehøjskolen (stedfortræder for Marco Damgaard)
 • Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg  - Lindehøjskolen (stedfortræder for Marco Damgaard)

Kontakt

Gert Biilmann, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

Udvalgsposter

 • Økonomi- og Planlægningsudvalget
 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget (formand)
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
 • Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg
 • Taksationskommission for offentlige veje
 • Bestyrelsen for Ballerup / Herlev Produktionshøjskole
 • Generalforsamling Vestforbrænding I/S
 • Erhvervsrådet
 • Taksationskommissionen efter ekspropriationsprocesloven

Kontakt

René John Brohammer Hansen, Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand)
 • Valgstyrer Herlev Hallerne
 • Bestyrelsen for Boligselskabet AKB, Herlev
 • Bestyrelsen for Boligselskabet Sortemosen
 • Skolerådet
 • Skolebestyrelsen Gl. Hjortespringskole
 • Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg – Gl. Hjortespringskole
 • Institutionsforum
 • Distriktsbestyrelsen for dagtilbud – Distrikt Nord
 • Bestyrelsen for Æblehuset
 • Bestyrelsen for Børneinstitutionen Lindehøj
 • Idrætsforum
 • Forenings- og Fritidsrådet (formand)
 • Bestyrelsen for Herlev Musikskole
 • Kulturmetropolens politiske styregruppe (suppleant)

Kontakt

Gitte Friberg Bomholdt, Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Familie- og Forebyggelsesudvalget
 • Sundheds- og Voksenudvalget (formand)
 • Handicaprådet (formand)
 • Bestyrelsen for Ballerup Sprogcenter
 • KL Delegerede

Kontakt

Connie Mankov, Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget 
 • Sundheds- og Voksenudvalget (næstformand)
 • Arbejdsmarkedsudvalget (næstformand)
 • Børn og Ungeudvalget (næstformand)
 • Valgstyrer Kildegårdhallen
 • Hjemmeværnets distriktsudvalg
 • Skatteankenævn Frederiksberg (personlig suppleant)
 • Erhvervsrådet
 • Bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet
 • Bestyrelsen for BIOFOS Holding A/S
 • Handicaprådet
 • Bestyrelsen for KagsHuset

Kontakt

Ibrahim Benli, Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)

Udvalgsposter

 • Familie- og Forebyggelsesudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
 • Skolerådet

Kontakt

Søren Homann Nielsen, Socialdemokratiet (A)

Udvalgsposter

 • Miljø-, Klima- og Teknikudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Familie- og Forebyggelsesudvalget
 • Idrætsforum
 • Hegnsynet (suppleant)