Tavshedspligt

Læs om hvornår du har tavshedspligt som ansat i Herlev Kommune

Enhver medarbejder har tavshedspligt om forhold den pågældende bliver bekendt med i medfør af sin stilling, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet. Tavshedspligten ophører ikke med tjenestens ophør.

Praktikanter, studerende, konsulenter udefra, håndværkere m.fl., som ikke er ansat af Herlev Kommune, skal udfylde en tavshedserklæring.

Ved henvendelse fra pressen henvises til Presse- og mediepolitikken i Herlev Kommune.
 

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk