Ansættelsesformer og prøvetid

Læs om ansættelsesformer og prøvetid

Ansættelsesformer

Ansættelse i Herlev Kommune sker på overenskomstvilkår. 
Der er en enkelt undtagelse, og det vedrører lærerne i den lukkede gruppe, som er statstjenestemænd. De har ret til at videreføre deres tjenestemandsansættelse ved stillingsskift. Denne rettighed gælder ikke for kommunale tjenestemænd.

Prøvetid

I Herlev Kommune er et af ansættelsesvilkårene i ansættelsesbrevet, at der er aftalt prøvetid. Der skal derfor altid finde en prøvetidssamtale sted indenfor de første 3 måneders ansættelse. Der opfordres til 2 prøvetidssamtaler efter ca. 3 ugers ansættelse og igen inden 8 uger efter ansættelsen. Den nye medarbejder vil derfor allerede ved ansættelsen blive inviteret til en prøvetidssamtale. Samtalen er en opfølgning på ansættelsen, og hvordan den første tid er forløbet.

Formålet med prøvetidssamtalen er bl.a.:

  • at vurdere medarbejderens indsats.
  • at få iværksat eventuelle kompetenceudviklingsinitiativer, der hurtigere kan hjælpe medarbejderen med at kunne løse opgaverne.

 

Lederen skal bl.a. give medarbejderen:

  • konkrete eksempler på medarbejderens præstationer
  • feedback på det, medarbejderen fortæller i løbet af samtalen.

 

Lederen skriver et kort referat af prøvetidssamtale, som lægges på medarbejderens personalesag. Skabelon til prøvetidssamtale findes herunder.

Regler under prøvetiden:

I prøvetiden skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst 14 dages varsel (14 kalenderdage), hvis ansættelsesforholdet inkl. opsigelsesvarslet ikke varer ud over 3 måneder. Medarbejderen kan opsige ansættelsesforholdet til øjeblikkelig fratræden.

 
Bilag Størrelse
 skabelon_til_proevetidssamtale_efter_3_ugers_ansaettelse.docx 682.91 KB
 skabelon_til_proevetidssamtale_efter_7_ugers_ansaettelse.docx 683.47 KB


 

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk