Selvbetjening - Mit affald

Du kan finde din tømmekalender, informationer om dine affaldsordninger og tilmelde dig sms-service.

Anmeldelse af byggeaffald

Ved byggeprojekter er bygherren affaldsproducent, og har også ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

Affaldssortering i hus

Bor du i villa eller rækkehus er du omfattet af en række affaldsordninger, se her hvilke.

Affaldssortering i etageboliger

Når du bor i en bolig med fælles opsamling af affald, er du en del af en fælles affaldsordning.

Drift og nyheder på affaldsområdet

Hvis vi har driftsinformationer på affaldsområdet, kan du læse dem på denne side.

Genbrugsstationen

Herlev Kommunes nye genbrugsstation ligger på Mileparken 23.

Driftleder og vicevært i etageboliger

Er du driftsleder, vicevært eller affaldsansvarlig kan du her finde information om affaldssortering.

Takster, affaldsplan og regulativ

Læs mere om Herlev Kommunens regulativ for husholdningsaffald og den gældende affaldsplan.

Sorteringsguide

Er du tvivl om, hvordan du sorterer affald? Søg efter en bestemt type affald, eller find svar i ’ja tak’ og ’nej tak’ listen.