4-kammer beholderen Madam Skrald udskiftes

Fra februar 2023 vil din 4-kammer beholder Madam Skrald blive skiftet ud med 2 todelte beholdere.

Selvbetjening - Mit affald

Du kan finde din tømmekalender, informationer om dine affaldsordninger og tilmelde dig sms-service.

Anmeldelse af byggeaffald

Ved byggeprojekter er bygherren affaldsproducent, og har også ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

Sorteringsguide

Er du tvivl om, hvordan du sorterer affald? Søg efter en bestemt type affald, eller find svar i ’ja tak’ og ’nej tak’ listen.

Affaldssortering i hus

Bor du i villa eller privat rækkehus er du omfattet en række affaldsordninger, se her hvilke.

Affaldssortering i etageboliger

Når du bor i en bolig med fælles opsamling af affald, er du en del af en fælles affaldsordning.

Drift og nyheder på affaldsområdet

Hvis vi har driftsinformationer på affaldsområdet, kan du læse dem på denne side.

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen på Marielundvej 49 er lukket pr. 31. juli 2022. Den nye genbrugsstation åbnede på Mileparken 23 den 15. august 2022.

Driftleder og vicevært i etageboliger

Er du driftsleder, vicevært eller affaldsansvarlig kan du her finde information om affaldssortering.

Takster, affaldsplan og regulativ

Læs mere om Herlev Kommunens regulativ for husholdningsaffald og den gældende affaldsplan.