TIP-Herlev og skader

Hvis du oplever fejl og mangler på kommunens veje, fortov samt i park- og naturområder, kan du give os et TIP.

Tilladelser

Skal du holde vejfest, ønsker at opstille en container, ændre adgangsforhold eller grave i vejen, så skal du have tilladelse.

Grundejerforpligtelser

Som grundejer er du forpligtet til at renholde fortovet ud for din ejendom og beplantning i tilknytning til din ejendom.

Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Planer og kampagner

Herlev Kommune udarbejder løbende planer og deltager i kampagner for at sikre udvikling i trafikafviklingen.

Parkering

Parkering i Herlev Kommune er reguleret af færdselslovens bestemmelser og parkeringsbekendtgørelsen.