Kollektiv Trafik

Med den kollektive trafik i Herlev Kommune er der gode muligheder for at komme rundt i Herlev og andre steder i hele Hovedstadsområdet.

Gadebelysning

I Herlev Kommune er der ca. 5000 lyspunkter, som er med til at gøre det mere trygt at færdes på veje og stier.

Trafikstøj

Trafikstøj har en negativ påvirkning på både helbred og boligpriser, derfor har emnet et stort fokus i Herlev Kommune.

Tilladelser

Skal du holde vejfest, ønsker at opstille en container, ændre adgangsforhold eller grave i vejen, så skal du have tilladelse.

Grundejerforpligtelser

Som grundejer er du forpligtet til at renholde fortovet ud for din ejendom og beplantning i tilknytning til din ejendom.

TIP-Herlev og skader

Hvis du oplever fejl og mangler på kommunens veje, fortov samt i park- og naturområder, kan du give os et TIP.

Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Trafiksikkerhed

Herlev Kommune arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden, ved blandt andet at etablere hastighedszoner

Parkering

Parkering i Herlev Kommune er reguleret af færdselslovens bestemmelser og parkeringsbekendtgørelsen.