Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Se også kort over større vejarbejder.

I Herlev Kommune arbejder vi hele tiden på at forbedre de trafikale forhold. Du kan læse mere om de kommende arbejder i kommunen.

 

Ring 4 og Motorring 3 er statsveje og vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets hjemmeside

Find information hos HOFOR om planlagt lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Sti mellem Glødelampen og Mandolinvej er spærret

Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen skal udføre omfattende arbejder på Ringvejsbroen over s-banen.

Arbejderne betyder at stien mellem Glødelampen og Mandolinvej er spærret fra 5. juni til november 2020.

I hele perioden vil det være muligt at komme til Herlev Ringvej via trapperne. 

Lukningen af stien kan have betydning for skolebørnenes gå- og cykelrute. 

Se forslag til gårute til Herlev Byskole afd. EngSe forslag til cykelrute til Herlev Byskole afd. Eng

Du kan læse mere om letbaneprojektet og hvordan det påvirker i Herlev her  eller tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infomail, så du løbende får information om nye aktiviteter her.

Posthustunnelen delvist åbnet

Frimærket er nu blevet færdig og der er etableret en ny trappe til tunnelen fra Herlev Ringvej. Så fra torsdag den 29. oktober 2020 vil det være muligt at benytte Posthustunnelen mellem Tornerosevej og Herlev Ringvej ved Frimærket. 

Nedrivningen af det nuværende bymidtecenter er startet op. 

Derfor er det ikke mere muligt at benytte Posthustunnellen under Herlev Ringvej som gående til bymidtecenterets P-kælder, da byggeriets entreprenør har afspærret den smalle tunnelstrækning. 

Den afspærring vil stå på fra nu og til i det igen er forsvarligt at åben op for gående i tunnelen.

Tidshorisonten for dette er ikke kendt, men vil være minimum 1 år.

 

Renovering af Jagtporten

Herlev Kommune skal udføre mindre renovering af fortovene på jagtporten og efterfølgende udlægges nyt asfalt.

Arbejdet starter i løbet af uge 37. Udførelsen af arbejdet er afhængig af vejret.

Jagtporten bliver fræset den 12. og 13. oktober 2020 og asfalteres igen den 27. oktober 2020. Der vil derfor være noget tid, hvor vejen føles meget ujævn og indkørslen til private grunde, kan være mere besværlig, på grund af højdeforskel.

 
Arbejdet kan forstyrre
Arbejdet udføres i dagtimerne indenfor normal arbejdstid og kan gøre færdsel i området besværlig.
Før vi asfalterer vejen, skal den fræses. Når disse arbejder udføres vil der blive skiltet med standning og parkeringsforbud på vejen. Det er derfor ikke muligt at parkere på selve vejen i en kortere periode.

Renovering af Åfaldet

Herlev Kommune skal udføre mindre renovering af fortovene og lægger nyt asfalt på Åfaldet. 

Arbejdet starter onsdag den 23. september 2020. Udførelsen af arbejdet er afhængig af vejret.

Åfaldet bliver fræset den 19.-21. oktober 2020 og asfalteres igen den 29.-30. oktober 2020. Der vil derfor være noget tid, hvor vejen føles meget ujævn og indkørslen til private grunde, kan være mere besværlig, på grund af højdeforskel.

Efter at vejen er asfalteret, vil fortovsrenoveringen forsætte.

Arbejdet kan forstyrre
Arbejdet udføres i dagtimerne indenfor normal arbejdstid og kan gøre færdsel i området besværlig.
Før vi asfalterer vejen, skal den fræses. Når disse arbejder udføres vil der blive skiltet med standsning og parkeringsforbud på vejen. Det er derfor ikke muligt at parkere på selve vejen i en kortere periode.
 

Renovering af Klintekongevej

Herlev Kommune skal udføre renovering af fortovene og lægger nyt asfalt på Klintekongevej. 

Arbejdet starter den 6. oktober 2020. Udførelsen af arbejdet er afhængig af vejret.

Klintekongevej bliver fræset den 2.-3. november 2020 og asfalteres igen den 13. november 2020. Der vil derfor være noget tid, hvor vejen føles meget ujævn og indkørslen til private grunde, kan være mere besværlig, på grund af højdeforskel.

Efter at vejen er asfalteret, vil fortovsrenoveringen forsætte.

Arbejdet kan forstyrre
Arbejdet udføres i dagtimerne indenfor normal arbejdstid og kan gøre færdsel i området besværlig.
Før vi asfalterer vejen, skal den fræses. Når disse arbejder udføres vil der blive skiltet med standsning og parkeringsforbud på vejen. Det er derfor ikke muligt at parkere på selve vejen i en kortere periode.
 

Renovering af Emtedalen

Herlev Kommune skal udføre renovering af fortovene og lægger nyt asfalt på Emtedalen. 

Arbejdet starter den 13. oktober 2020. Udførelsen af arbejdet er afhængig af vejret.

Emtedalen bliver fræset den 5.-6. november 2020 og asfalteres igen den 12. november 2020. Der vil derfor være noget tid, hvor vejen føles meget ujævn og indkørslen til private grunde, kan være mere besværlig, på grund af højdeforskel.

Efter at vejen er asfalteret, vil fortovsrenoveringen forsætte.

Arbejdet kan forstyrre
Arbejdet udføres i dagtimerne indenfor normal arbejdstid og kan gøre færdsel i området besværlig.
Før vi asfalterer vejen, skal den fræses. Når disse arbejder udføres vil der blive skiltet med standsning og parkeringsforbud på vejen. Det er derfor ikke muligt at parkere på selve vejen i en kortere periode.
 

Renovering af Ametystvej

Herlev Kommune lægger nyt asfalt på Ametystvej. 

Ametystvej bliver fræset den 27. og 28. oktober 2020 og asfalteres igen den 4. november 2020. Der vil derfor være noget tid, hvor vejen følges ujævn og indkørslen til private grunde, kan være mere besværlig, på grund af højdeforskel. Udførelsen er afhængig af vejret.

Arbejdet kan forstyrre

Arbejdet udføres i dagtimerne indenfor normal arbejdstid og kan gøre færdsel i området besværlig.
Før vi asfalter vejen, skal den fræses. Når disse arbejder udføres vil der blive skiltet med standsning og parkeringsforbud på vejen. Det er derfor ikke muligt at parkere på selve vejene i en kortere periode. 
 

Nye fartvisere ”Din fart” på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej

Arbejdet er i gang med at opstille i alt 19 nye fartvisere ”Din fart” på Herlev Hovedgade (i alt 10 stk.) og på Hjortespringvej (i alt 9 stk.).

Fartvisere ”Din fart” er de farttavler, der oplyser din hastighed og ”blinker til dig” når du kører over den tilladte hastighedsgrænse på den aktuelle vejstrækning.

Trykker du på Herlev Hovedgade eller på Hjortespringvej kan du de udvalgte opstillingssteder for de nye fartvisere ”Din fart”.

De mange fartvisere er forsøget på at få bilisterne til at lette pedalen og måske køre lidt langsommere. Både til glæde for alle i trafikken og til glæde for dem der bor langs de to trafikerede vejstrækninger, for jo lavere hastigheder jo mindre trafikstøj.

Projektet med de nye fartvisere ”Din fart” på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej er vedtaget i april 2020 på Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.

Reparation af adgange på Herlev Hovedgade til Snehvidevej og Hyrdindestien

Herlev Kommune reparerer fortovet i adgangene fra Snehvidevej og Hyrdindestien til Herlev Hovedgade.

Arbejdet forventes at starte tirsdag den 3. november 2020 og forventer at tage omkring fire uger. 

Fortovet skal sættes i beton, og skal hærde i et stykke tid, uden at det bliver belastet af kørende trafik. Derfor vil hver adgang udførelses i to omgange, så ind og udkørsel hele tiden er muligt.
 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -