Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Se også kort over større vejarbejder.

I Herlev Kommune arbejder vi hele tiden på at forbedre de trafikale forhold. Du kan læse mere om de kommende arbejder i kommunen.

 

Ring 4 og Motorring 3 er statsveje og vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets hjemmeside

Find information hos HOFOR om planlagt lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Posthustunnellen er spærret fra den 15. juli 2019

Fra mandag den 15. juli til 31. oktober 2019 er posthustunnellen mellem Herlev Bymidte og Hyrdindestien spærret på grund af byggeriet ved det gamle posthus. Der opsættes skilte for omkørsel til bløde trafikanter ad Hyrdindestien, Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej.

Nye vejbump i Højergårdskvarteret

Herlev Kommune forbedre trafiksikkerheden i Højergårdskvarteret ved at etablere 40 km/t hastighedszone.

Projektet betyder, at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af i alt syv nye vejbump.

Vejbumpene placeres på Mosedraget, Dalbugten, Tværskiftet, Tofteledet og Bøgebakken.

Arbejdet starter i uge 41 (mandag den 7. oktober 2019) og forventes afsluttet i uge 43.

 

 

Ny asfalt på Kamdalen, Højergårdsvej og Rørløkken

Herlev Kommune renoverer Kamdalen, Højergårdsvej og Rørløkken i uge 38-42.

Højergårdsvej: Fredag den 20. september starter entreprenøren med at fræse vejen og regulere dæksler. Vejen asfalteres torsdag den 26. september. Arbejdet afsluttes i uge 40, hvor vi laver mindre fortovsrenovering.

Kamdalen: Vi laver mindre fortovsrenovering i uge 39. Tirsdag den 1. oktober starter entreprenøren med at fræse vejen og regulere dæksler. Vejen asfalteres torsdag den 17. oktober.

Rørløkken (mellem Grønsvinget og Højsletten): Vi laver mindre fortovsrenovering i uge 40 og 41. Onsdag den 2. oktober og tirsdag den 3. oktober starter entreprenøren med at fræse vejen og regulere dæksler. Vejen asfalteres tirsdag den 15. oktober.

Imens fræse- og asfaltarbejdet sker, vil det være forbudt at standse og parkere på vejen. Det skal bemærkes, at udførelsen af arbejdet er afhængig af vejret, så der kan komme mindre justeringer i tidsplanen.

Det er NCC og P.P. Brolægning som udfører arbejderne for kommunen.

Mileparken spærret for udkørsel til Herlev Ringvej

Fra mandag den 14. oktober 2019 til og med januar 2020 arbejder Vestforbrændingen med at etablere ny fjernvarmeledning på tværs af Mileparken ved krydset Lyskær/Hørkær. 

Arbejdet vil betyde ændringer i trafikafviklingen: 

Fra uge 43 vil det ikke være muligt at køre ad Mileparken direkte til Herlev Ringvej. Du skal derimod køre ud via de øvrige udfaldsveje fra Erhvervskvarteret blandt andet ad Lyskær til Herlev Ringvej eller ad Marielundvej til Herlev Hovedgade.

Derudover vil Hørkær i perioder være ensrettet forbi tankstationen.

 

 

 

Nye fartviser skal mindske trafikstøjen

Herlev Kommune vil håndtere og reducere trafikstøjen ved at opstille fartvisere. Opsætningen sker som et tiltag fra  kommunens støjhandlingsplan 2019-2023. Find Herlev Kommunes støjhandlingsplan 2019-2023 her.

Fra onsdag den 9. oktober 2019 opsættes ialt 8 nye fartviser:    

  • 2 stk. på Vindebyvej
  • 4 stk. på Tvedvangen
  • 2 stk på Herlevgårdsvej

Arbejdet forventes afsluttet i uge 44.

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6400
tm@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -