Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Se også kort over større vejarbejder.

I Herlev Kommune arbejder vi hele tiden på at forbedre de trafikale forhold. Du kan læse mere om de kommende arbejder i kommunen.

 

Ring 4 og Motorring 3 er statsveje og vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets hjemmeside

Find information hos HOFOR om planlagt lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Sti mellem Glødelampen og Mandolinvej er spærret

Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen skal udføre omfattende arbejder på Ringvejsbroen over s-banen.

Arbejderne betyder at stien mellem Glødelampen og Mandolinvej er spærret fra 5. juni 2020 og forventeligt frem til efterår/vinter 2021.

I hele perioden vil det være muligt at komme til Herlev Ringvej via trapperne. 

Lukningen af stien kan have betydning for skolebørnenes gå- og cykelrute. 

Se forslag til gårute til Herlev Byskole afd. EngSe forslag til cykelrute til Herlev Byskole afd. Eng

Du kan læse mere om letbaneprojektet og hvordan det påvirker i Herlev her  eller tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infomail, så du løbende får information om nye aktiviteter her.

Posthustunnelen delvist åbnet

Frimærket er nu blevet færdig og der er etableret en ny trappe til tunnelen fra Herlev Ringvej. Så fra torsdag den 29. oktober 2020 vil det være muligt at benytte Posthustunnelen mellem Tornerosevej og Herlev Ringvej ved Frimærket. 

Nedrivningen af det nuværende bymidtecenter er startet op. 

Derfor er det ikke mere muligt at benytte Posthustunnellen under Herlev Ringvej som gående til bymidtecenterets P-kælder, da byggeriets entreprenør har afspærret den smalle tunnelstrækning. 

Den afspærring vil stå på fra nu og til i det igen er forsvarligt at åben op for gående i tunnelen.

Tidshorisonten for dette er ikke kendt, men vil være minimum 1 år.

 

Stien under s-banen mellem Sonatevej og Kagsengen

I uge 34 blev der udført prøvegravninger i stitunnelen. Prøvegravningen viste, at de nuværende dræn er udtjente og skal udskiftes.

Dette arbejde vil blive udført på et senere tidspunkt.

Udenfor færdselsarealet står tre inspektionshuller åben og der er skiltet for vejarbejder. Hullerne vil blive lukket i løbet af uge 38.

Renovering af Hyrdindestien

Herlev Kommune skal udføre renovering af fortovene og lægger nyt asfalt på Hyrdindestien. I forbindelse med udlægning af asfalt, bliver der også etableret et 40 km/t bump for at forbedre trygheden på vejen.

Arbejdet starter mandag den 20. september 2021 og forventes færdigt i uge i 42. Udførelsen af arbejdet er afhængig af vejret.

Arbejdet kan forstyrre

Arbejdet udføres i dagtimerne indenfor normal arbejdstid og kan gøre færdsel i området besværlig. Der sættes standsning og parkering forbudt på vejen i hele arbejdsperioden, for at øge fremdrift og trafiksikkerhed på vejen, mens entreprenørerne arbejder.

Nye afsætningsmuligheder ved Lindehøjskolen

Anlægsarbejdet vil stå på i ugerne 41, 42, 43 og 44. Arbejdet på vejareal vil hovedsageligt blive udført i skolernes efterårsferie, uge 42, for at undgå mest muligt gene.

 

Fremkommeligheden på Tvedvangen og indkørslen til Lindehøjskolen, vil dog være besværliggjort i perioder under anlægsarbejdet. Arbejdet vil ske i dagtimerne og så vidt muligt vil det mest forstyrrende arbejde blive udført udenfor myldretiden.

 

Du kan læse mere om projektet og se tegner her

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk