Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Se også kort over større vejarbejder.

I Herlev Kommune arbejder vi hele tiden på at forbedre de trafikale forhold. Du kan læse mere om de kommende arbejder i kommunen.

 

Ring 4 og Motorring 3 er statsveje og vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets hjemmeside

Find information hos HOFOR om planlagt lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Sti mellem Glødelampen og Mandolinvej er spærret

Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen skal udføre omfattende arbejder på Ringvejsbroen over s-banen.

Arbejderne betyder at stien mellem Glødelampen og Mandolinvej er spærret fra 5. juni 2020 og forventeligt frem til efterår/vinter 2021.

I hele perioden vil det være muligt at komme til Herlev Ringvej via trapperne. 

Lukningen af stien kan have betydning for skolebørnenes gå- og cykelrute. 

Se forslag til gårute til Herlev Byskole afd. EngSe forslag til cykelrute til Herlev Byskole afd. Eng

Du kan læse mere om letbaneprojektet og hvordan det påvirker i Herlev her  eller tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infomail, så du løbende får information om nye aktiviteter her.

Posthustunnelen delvist åbnet

Frimærket er nu blevet færdig og der er etableret en ny trappe til tunnelen fra Herlev Ringvej. Så fra torsdag den 29. oktober 2020 vil det være muligt at benytte Posthustunnelen mellem Tornerosevej og Herlev Ringvej ved Frimærket. 

Nedrivningen af det nuværende bymidtecenter er startet op. 

Derfor er det ikke mere muligt at benytte Posthustunnellen under Herlev Ringvej som gående til bymidtecenterets P-kælder, da byggeriets entreprenør har afspærret den smalle tunnelstrækning. 

Den afspærring vil stå på fra nu og til i det igen er forsvarligt at åben op for gående i tunnelen.

Tidshorisonten for dette er ikke kendt, men vil være minimum 1 år.

 

Nye fartvisere ”Din fart” på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej

Arbejdet er i gang med at opstille i alt 19 nye fartvisere ”Din fart” på Herlev Hovedgade (i alt 10 stk.) og på Hjortespringvej (i alt 9 stk.).

Arbejdet med at opstille og igangsætte de nye fartvisere fortsætter i starten af det nye år 2021.

Fartvisere ”Din fart” er de farttavler, der oplyser din hastighed og ”blinker til dig” når du kører over den tilladte hastighedsgrænse på den aktuelle vejstrækning.

Trykker du på Herlev Hovedgade eller på Hjortespringvej kan du de udvalgte opstillingssteder for de nye fartvisere ”Din fart”.

Projektet udføres som led i en realisering af kommunens Støjhandlingsplan 2018-2023. De mange fartvisere er forsøget på at få bilisterne til at lette pedalen og måske køre lidt langsommere. Både til glæde for alle i trafikken og til glæde for dem der bor langs de to trafikerede vejstrækninger, for jo lavere hastigheder jo mindre trafikstøj.

De to vejstrækninger er sammen med Herlev Ringvej og Motorring 3 (statsvej) de mest støjende vejstrækninger i kommunen.

En undersøgelse ”Effektkatalog – Viden til bedre trafiksikkerhed” viser, at fartvisere kan få bilisternes gennemsnitshastigheder til at falde med 2-10 km/t, i snit ca. 5 km/t. Ud over at det støjmæssigt vil betyde mindre trafikstøj (måske et fald på 1-2 dB), vil det trafiksikkerhedsmæssigt også kunne betyde både færre og mindre alvorlige uheld (typisk betyder et fald på 5 km/t i gennemsnitshastigheden hvor man forinden kørte 52,1 km/t i gennemsnit et muligt fald på 18% i personskadeuheld og 10% i materielskadeuheld).

Projektet med de nye fartvisere ”Din fart” på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej er vedtaget i april 2020 på Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.

Sønderlundvej spærret for al trafik mellem Gåseholmvej og Baneløkken

I januar 2021 monterede Hovedstadens Letbane nye gangbroer på den eksisterende Ringvejsbro, broen over s-banen.

Hovedstadens Letbane har fortsat nogle arbejder i forbindelse med broerne, blandt andet skal der monteres trappetårne mv. Disse arbejder udføres om natten fordi det kræver, at togene ikke køre på strækningen. Arbejderne betyder også, at Sønderlundvej er spærret for trafik, dog vil det være muligt at benytte Sønderlundvej til fods eller på cykel. Den delvise spærring sker følgende tidspunkter:

  • Uge 7:
    • Natten mellem tirsdag og onsdag den 16-17. februar 2021 kl. 22-06
    • Natten mellem onsdag og torsdag den 17-18. februar 2021 kl 22-06

 

  • Uge 8
    • Alle nætter fra mandag 22. februar til fredag den 26. februar 2021 mellem kl. 22-06

 

Derudover skal der udføres gravearbejder i Sønderlundvej. Derfor vil Sønderlundvej være spærret for trafik i uge 9 fra mandag den 1. marts kl. 8:30 til fredag den 5. marts 2021 kl. 18.

Læs mere om arbejderne på Hovedstadens Letbanes hjemmeside

Mileparken spærret for udkørsel til Herlev Ringvej mandag den 22. februar 2021

HOFOR er ved at være færdige med arbejderne i ind- og udkørslen til Mileparken. 

Mandag den 22. februar 2021 vil udkørslen fra Mileparken til Herlev Ringvej være spærret på grund af asfaltarbejder. Det vil være muligt for fodgængere at krydse Herlev Ringvej i den nordlige fodgængovergang.

Mandag og tirsdag den 8-9. februar 2021 vil også indkørslen være spærret.

I hele perioden vil Lyskær være åben for både ind og udkørsel til og fra Herlev Ringvej.

Stien under S-banen ved Menuetvej og Sonatevej er spærret

Fredag den 12. februar 2021 har Herlev Kommune spærret stien under S-banen for enden af Menuetvej ved Sonatevej på grund af dårligt føre.

Herlev Kommune arbejder for at åbne stien igen hurtigst muligt.

 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -