Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Vestforbrænding startede i slutningen af januar 2024 udrulning af fjernvarme i Herlev Kommune. Første etape sker frem til 2028 og i denne periode vil Vestforbrændings entreprenør have byggeplads tæt ved Kildegårdsskolen langs Dildhaven.

Du kan læse mere om udrulning af fjernvarme i Herlev Kommune på Vestforbrændings hjemmeside  

Herlev Kommune skal i gang med at rustbehandle og male undersiden af den blå stibro over Herlev Ringvej.

Dette arbejde starter op i den sidste uge i maj og køre frem mod slutning juni – start juli 2024.

Det er DANCOAT ENTREPRISE A/S som entreprenør og RAMBØLL som rådgiver, der hjælper Herlev Kommune med dette arbejde som skal udføres før det igangværende letbaneprojekt skal lægge skinner ind under den blå stibro.

Arbejdet udføres hverdage kl. 07-18, lørdage kl. 07-14 og muligvis to søndage kl. 08-15, da arbejdet skal udføres på forholdsvis kort tid af hensyn til letbaneprojektet.

DANCOAT ENTREPRISE A/S får stillet nogle P-pladser til rådighed til byggeplads inde på den offentlige P-plads på Tornerosevej.

De nærmeste naboer til den blå stibro bliver orienteret om arbejdet via opslag de respektive opgange.

Spørgsmål kan sendes til trafik@herlev.dk med overskrift ” Rustbehandling og maling af underside på den blå stibro over Herlev Ringvej”.

 

 

Herlev Kommunes vejbelysningsentreprenør andel lumen udfører ny vejbelysning på sti langs Persillehaven på den del af stistrækningen, der i dag ikke har vejbelysning.

Der opstilles nye 4,0 m høje master med Nyx armaturer, der vil give et godt lys på både cykelsti og fortov.

Arbejdet er startet op i start uge 10 med opstilling af master, og snarligt derefter opsættes armaturer.

 

 

Nu er den nye stitunnel under S-banen mellem Engløbet og Hørkær klar til at blive åbnet op for cyklister og fodgængere.

Dette sker mandag den 20. november 2023 kl. 12.30, hvor Herlev Kommunes Borgmester Thomas Gyldal Petersen formelt vil åbne stitunnellen og fortæller lidt om arbejdet med at kunne få en stitunnel under S-banen.

Anlægsarbejdet startede februar 2023 med træfældning, april med etablering af byggeplads, totalspærring af S-banen i hele uge 27 og aflevering af stitunnel af entreprenøren ultimo oktober 2023.

 

Hele anlægsarbejdet har forløbet i en fin proces med naboer og nabobyggerier.

 

Billeder fra etablering af stitunnel

 

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Læs meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Hovedstadens Letbane har varslet, at der skal udføres skinnearbejde i krydset Herlev Ringvej og Mileparken umiddelbart efter påske 2024. Samtidig vil Herlev Kommune færdiggøre anlægsarbejderne på Mileparken mellem Herlev Ringvej og krydset Lyskær/Hørkær.

 Arbejderne på Mileparken betyder, at Mileparken mellem Herlev Ringvej og krydset Lyskær/Hørkær spærres for udkørsel mod Herlev Ringvej. Det vil være muligt at komme igennem for lette trafikanter, samt kørsel fra Herlev Ringvej mod Erhvervskvarteret/Marielundkvarteret vil være muligt. Vi henviser til udkørsel fra området ad Lyskær samt de øvrige veje, Herlev Hovedgade og Ballerup Boulevard.

I perioden fra 15. november 2023 til 10. januar 2024 plantes der 30 træer på Herlev Hovedgade på strækningen mellem Stationsalleen og kommunegrænsen til København. Arbejdet vil primært foregå i rabatarealerne.  Der vil i korte perioder, i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00, være begrænsninger for biltrafikken.

 

Træerne som plantes, er højstammede og robuste vejtræer med en smal og opret krone og arbejdet bliver udført af Anlægsgartner Gottlieb for Herlev Kommune.

Kommunen får ofte henvendelser fra borgere, der har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS eller fra borgere som er generet af, at fx tung trafik ledes forbi ejendommen. Dette skyldes for det meste forhold som kommunen ikke er herre over. Derimod er der tale om manglende opdateringer hos de private kortfirmaer, der leverer kortdata til GPS'en.

Herlev Kommune ajourfører løbende adressedata i den offentlige informationsserver, som SKAT administrerer. Det er herfra, de private kortfirmaer bør indhente adressedata. Det er dog langt fra sikkert, at kortfirmaerne løbende indhenter de seneste adressedata. Derimod har firmaerne selv målebiler, der registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet. Det betyder i praksis, at kortfirmaerne ofte har deres egen adressedatabase.

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse, at din GPS sender dig et forkert sted hen eller at der bliver ledt trafik forbi din ejendom (selvom der fx er tale om privat vej), har du selv mulighed for at hjælpe kortfirmaerne med at få opdateret deres kortdata.

Du kan indberette fejl via en online rapportering til de to største leverandører af kortdata: 

Navteq (Garmin GPS m.dl.)

Teleatlas (TomTom GPS m.fl.

 

Du kan også bruge Google Maps til at navigere. Oplever du fejl i Google Maps, kan du indrapportere dem direkte på Google Maps kortside. I nederste højre hjørne kan du klikke på teksten 'Rapporter et problem'.

I ovennævnte løsninger kan du følge med i fremdriften på den indrapporterede fejl.

OBS! Vær opmærksom på, at selvom en fejl er rettet hos kortfirmaet, kan der gå rigtig lang tid før den 'slår igennem' på den GPS, der sidder ude i bilen. Det kræver nemlig en opdatering af GPS'ens kort., som der hos flere GPS-producenter skal betales ekstra for.  Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra nettet.

Kontakt

Trafikteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på natur, kultur, byliv og alt det, der betyder noget for dig i Herlev.

Felter med (*) skal udfyldes