Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Se også kort over større vejarbejder.

I Herlev Kommune arbejder vi hele tiden på at forbedre de trafikale forhold. Du kan læse mere om de kommende arbejder i kommunen.

 

Ring 4 og Motorring 3 er statsveje og vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets hjemmeside

Find information hos HOFOR om planlagt lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt

Opsætning af autoværn på Turkisvej

Mandag den 20.01.20 kl. 9-15 arbejder Herlev Hospital og deres entreprenør med at opstille et autoværn på Turkisvej ud for Rubinvej.

Hospitalets interne vej Borgmester Ib Juuls Vej løber mellem det igangværende Stenobyggeri og Turkisvej og der er en højdeforskel mellem de to veje på op ca. 1,5-2,0 meter.

Autoværnet skal sikre eventuelle udkørende biler fra Rubinvej til Turkisvej, der måtte rulle lige ud.

Oven på betonmuren, der er mellem Borgmester Ib Juuls Vej og Turkisvej, påmonteres et hegn, der skal hindre at man kan falde ned fra Turkisvej på Borgmester Ib Juuls Vej.

Dette hegn opsættes om ca. 4 ugers tid.
 

Mileparken er ensrettet fra Herlev Ringvej til Lyskær/Hørkær

Vestforbrændingen er i øjeblikket ved at omlægge deres hovedledning og skal krydse Mileparken mellem Lyskær og Hørkær.

Mileparken er derfor ensrettet mellem Herlev Ringvej og Lyskær/Hørkær i retning mod erhvervskvateret. Det vil fortsat være muligt at kører til og fra erhvervsområdet via Lyskær og Herlev Hovedgade. 

Arbejderne udføres fra mandag den 20. januar frem til midten af februar 2020.
 

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -