Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Se også kort over større vejarbejder.

I Herlev Kommune arbejder vi hele tiden på at forbedre de trafikale forhold. Du kan læse mere om de kommende arbejder i kommunen.

 

Ring 4 og Motorring 3 er statsveje og vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets hjemmeside

Find information hos HOFOR om planlagt lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Renovering af adgang til Kagsgården

Herlev Kommune renoverer i øjeblikket adgangen til Kagsgården fra stationsalleen tættest på Herlev Hovedgade.

Det vil være muligt at køre ind og ud i hele perioden.

Arbejdet forventes færdigt mandag den 16. december 2019.

Ny asfalt på Turkisvej

Herlev Kommune har netop færdiggjort asfaltarbejdet på Turkisvej.

I øjeblikket udfører vi,  mindre renovering af fortovet. Samtidig bliver vejjtilslutningen til Rubinvej ændret så fortovet på Turkisvej bliver gennemgående.

Nye fartviser skal mindske trafikstøjen

Herlev Kommune vil håndtere og reducere trafikstøjen ved at opstille fartvisere. Opsætningen sker som et tiltag fra  kommunens støjhandlingsplan 2019-2023. Find Herlev Kommunes støjhandlingsplan 2019-2023 her.

Fra onsdag den 9. oktober 2019 opsættes ialt 8 nye fartviser:    

  • 2 stk. på Vindebyvej
  • 4 stk. på Tvedvangen
  • 2 stk på Herlevgårdsvej

Kommenhaven spærret på grund af broarbejde

Herlev Kommune renoverer broen på Kommenhaven over Den Lilla Sti.

Arbejdet betyder, at der spærret for trafik i begge retninger på Kommenhaven over Den Lilla Sti.

Arbejdet udføres i perioden fra uge 47 til og med uge 50 (18. november - 12. december 2019)

 

Akut kloakarbejde på Borgerdiget tæt ved Lindehøjskolen

Borgerdiget tæt med Lindehøjskolen er afspærret, fordi HOFOR har konstateret et brud på kloakledningen.

HOFOR arbejder på at få udbedret skaden hurtigst muligt. 

 

Mileparken spærret for udkørsel til Herlev Ringvej

Fra mandag den 14. oktober 2019 til og med januar 2020 arbejder Vestforbrændingen med at etablere ny fjernvarmeledning på tværs af Mileparken ved krydset Lyskær/Hørkær. 

Arbejdet vil betyde ændringer i trafikafviklingen: 

Fra uge 43 vil det ikke være muligt at køre ad Mileparken direkte til Herlev Ringvej. Du skal derimod køre ud via de øvrige udfaldsveje fra Erhvervskvarteret blandt andet ad Lyskær til Herlev Ringvej eller ad Marielundvej til Herlev Hovedgade.

Derudover vil Hørkær i perioder være ensrettet forbi tankstationen.

 

 

 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6400
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -