Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Se også kort over større vejarbejder.

I Herlev Kommune arbejder vi hele tiden på at forbedre de trafikale forhold. Du kan læse mere om de kommende arbejder i kommunen.

 

Ring 4 og Motorring 3 er statsveje og vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets hjemmeside

Find information hos HOFOR om planlagt lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Vejarbejde på Mileparken mellem Herlev Ringvej og Hørkær/Lyskær

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane i Herlev Ringvej skal HOFOR etablere en bassinledning i Mileparken mellem Herlev Ringvej og Lyskrydset ved Hørkær/Lyskær. Arbejdet starter i slutningen af april og afsluttes i starten af september 2020. 

I de første to-tre uger vil der være gravearbejde i selve krydset Mileparken/Lyskær/Hørkær. Derfor vil det ikke være muligt at fortage venstresving fra Hørkær mod Herlev Ringvej, fra Mileparken mod Hørkær og fra Mileparken mod Lyskær. Det er heller ikke muligt at køre lige over fra Lyskær til Hørkær. 

Efterfølgende vil gravearbejdet ske på Mileparken.

Du kan læse mere om letbaneprojektet og hvordan det påvirker i Herlev her  eller tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infomail, så du løbende får information om nye aktiviteter her.

Sti mellem Glødelampen og Mandolinvej er spærret

Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen skal udføre omfattende arbejder på Ringvejsbroen over s-banen.

Arbejderne betyder at stien mellem Glødelampen og Mandolinvej er spærret fra 5. juni til november 2020.

I hele perioden vil det være muligt at komme til Herlev Ringvej via trapperne. 

Du kan læse mere om letbaneprojektet og hvordan det påvirker i Herlev her  eller tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infomail, så du løbende får information om nye aktiviteter her.

Sønderlundvej spærret ved Ringvejsbroen

Forud for etablering af letbane i Herlev Ringvej skal Hovedstadens letbane udføre omfattende broarbejde på broen over s-banen og Sønderlundvej.

Arbejdet betyder, at Sønderlundvej vil være spærret for gennemkørsel mellem Baneløkken og Gåseholmvej fra mandag den 18. maj til midten af september 2020. I hele periode vil fodgængere og cykler kunne komme igennem arbejdsområdet

Det er CG Jensen, som udfører arbejderne for Hovedstadens Letbane.

Du kan læse mere om letbaneprojektet og hvordan det påvirker i Herlev her  eller tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infomail, så du løbende får information om nye aktiviteter her.

Posthustunnelen spærret

Nedrivningen af det nuværende bymidtecenter er startet op. 

Derfor er det ikke mere muligt at benytte Posthustunnellen under Herlev Ringvej som gående til bymidtecenterets P-kælder, da byggeriets entreprenør har afspærret den smalle tunnelstrækning. 

Den afspærring vil stå på fra nu og til i det igen er forsvarligt at åben op for gående i tunnelen.

Tidshorisonten for dette er ikke kendt, men vil være minimum 1 år.

Renovering af Kringholmen

Herlev Kommune skal udføre mindre fortovsrenovering og efterfølgende lægge nyt asfalt.

Fortovsrenoveringen startede torsdag den 6. august 2020 (uge 32). 

Fortovsrenovering er sæt på at være færdig. I uge 37 vil de sidste afslutningsarbejder på fortovet blive udført.

 

 

 

Renovering af Pusterholmen

Herlev Kommune skal udføre mindre fortovsrenovering og efterfølgende lægge nyt asfalt.

Fortovsrenoveringen starter i løbet af uge 36.
 

Lyskær spærret for indkørsel fra Herlev Ringvej

Fra mandag den 7. september 2020 vil Lyskær være spærret for indkørsel til Herlev Ringvej. Spærringen skyldes, at HOFOR skal udføre arbejder på deres ledninger og efterfølgende vil Herlev Kommune lægge nyt asfalt som afslutning på den nye ind og udkørsel til Herlev Ringvej, som blev åbnet i foråret 2018. Arbejderne kan forventeligt afsluttes i starten af oktober 2020.

Renovering af Jagtporten

Herlev Kommune skal udføre mindre renovering af fortovene på jagtporten og efterfølgende udlægges nyt asfalt.

Arbejdet starter i løbet af uge 37. Udførelsen af arbejdet er afhængig af vejret.

 
Arbejdet kan forstyrre
Arbejdet udføres i dagtimerne indenfor normal arbejdstid og kan gøre færdsel i området besværlig.
Før vi asfalterer vejen, skal den fræses. Når disse arbejder udføres vil der blive skiltet med standning og parkeringsforbud på vejen. Det er derfor ikke muligt at parkere på selve vejen i en kortere periode.

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -