Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Ny rundkørsel foran Herlev Hospital

Der etableres ny rundkørsel foran Herlev Hospital, arbejdet forventes færdigt ved udgangen af 2018. Trafikken til hospitalet og Langdyssen/Runddyssen opretholdes i hele anlægsperioden, men der kan forekomme længere rejsetid.

Som led i udvidelsen af Herlev Hospital skal der nu anlægges en ny stor rundkørsel foran hospitalet mellem strålebehandlingsbygningen, den nye forplads/hovedindgang og Herlev Ringvej.

Den nuværende såkaldte 4-kantede rundkørsel foran strålebehandlingsbygningen og den nuværende hovedindgang skal blive til en ny stor to-sporet rundkørsel med de bløde trafikanter i eget tracé rundt om rundkørslen.

Omkring årsskiftet skal der ske beplantning af de nye grønne arealer i midterøen af den nye rundkørsel, på den nye forplads og den nye P-plads ved hospitalets nye hovedindgang.

Arbejderne er inddelt i 5 etaper, som du kan se på kort:

Stoppested på Herlev Ringvej i sydgående retning for bus 300S/30E/161 flyttes fra syd til nord for hospitalskrydset.

I forbindelse med Herlev Hospitals anlægsarbejder med ny stor rundkørsel, flyttes stoppestedet i sydgående retning ”Herlev Hospital” for busser 300S/30E/161 til nord for hospitalskrydset, som vil være et midlertidigt stoppested placeret i højresvingsbanen ud for Runddyssen.

Stoppestedet vil være placeret her til de fleste af anlægsarbejderne med ny rundkørsel er udført og flyttes derfor tidligst tilbage ultimo september 2018. Ved det midlertidige stoppested vil der være skiltet en gårute for buspassagerer mellem stoppested og hospitalets nuværende indgang.

Se på kort, ruten fra bussen til Herlev Hospital:

 

Du kan se mere om projektet på hospitalets hjemmeside

Renovering af stitunnel påvirker trafikken på Ring 3

Gladsaxe Kommune renoverer stistunnel under Ring 3 ved Kasåstien. Arbejdet forventes færdigt i foråret 2019.

Læs mere om projektet på Gladsaxe Kommunes hjemmeside

Lyskær spærret fra Herlev Ringvej - Vestforbrændingen omlægger ledninger i Lyskær og Hørkær

Vestforbrændingen skal omlægge deres fjernvarmeledning i Herlev Ringvej på grund af den kommende letbane i Herlev Ringvej. Det vil sige, at der skal etableres ny fjernvarmeledning i Lyskær.

Arbejdet er inddelt i faser, som har betydning for trafikken:

Fase 1: Gravearbejder i Lyskær mellem Herlev Ringvej og Lyskær (ny vejdel) 

Fase 2: Gravearbejder i Lyskær mellem Mileparken og Lyskær (ny vejdel) 

Fase 3: Gravearbejder gennem krydset på Mileparken mellem Hørkær og Lyskær

Fase 4: Gravearbejder i Hørkør forbi Shell

Fase 5: Mindre gravearbejder i Herlev Ringvej

Arbejdsperiode

Arbejdet udføres i perioden fra primo december 2018 til august 2019.

Trafikken

Det betyder lige nu, at den nye adgangsvej til erhvervsområdet fra Herlev Ringvej er spærret fra start december 2018 til medio februar 2019. Der vil være omkørsel via Mileparken. I samme periode er der lukket for gennemkørsel af Lyskær mellem Mileparken og Marielundvej.

Arbejderne blevet forsinket, hvorfor adgangsvejen til erhvervsområdet fra Herlev Ringvej til Lyskær ikke er åbnet ultimo januar 2019, som tidligere udmeldt.

Mere information

Hvis du har spørsmål til arbejdet kan du med fordel kontakte Vestforbrændingen på vestfor@vestfor.dk

Læs mere om Letbaneprojektet på dinletbane.dk

 

 

Herlev Ringvej indsnævret ved det gamle posthus (Herlev Ringvej 4)

Nyt byggeri ved det gamle posthus (kaldet Frimærket) på Herlev Ringvej 4 er i fuld gang, hvilket medføre at dele af Herlev Ringvej inddrages til byggeplads fra 26. februar 2019 (aften) til sommeren 2020

Trafikken
Arbejdet betyder mindre omlægning af trafikken på Herlev Ringvej i retning mod Gladsaxe. Alle kørespor opretholdes i perioden.

Fodgængere og cyklister føres udenom byggepladsen i fællessti. Afspærringen medføre også en flytning af busstoppestedet.

Samtidig er den østlige trappe til gangtunnellen under Herlev Ringvej lukket i hele periode.

Flytning af busstoppested
Busstoppestedet inkl. buslæskuret flyttes til en placering syd for Ringvejskrydset (Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej).

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6400
tm@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -