Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Sti mellem Glødelampen og Mandolinvej er åben for færdsel

Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen udfører omfattende arbejder på Ringvejsbroen over og ved siden af S-banen. Det har medført, at stien mellem Glødelampen og Mandolinvej har været lukket gennem en længere periode. Stien er nu genåbnet med midlertidige forhold.

Det betyder blandt andet, at delstrækninger ligger i grus, og at du ikke kan cykle på stien. Du kan have din cykel med, men den skal trækkes op og ned af en midlertidig trappe.

På et senere tidspunkt skal stien lukke midlertidigt for at færdiggøre de tiltag, der mangler.

Posthustunnelen delvist åbnet

Frimærket er nu blevet færdig og der er etableret en ny trappe til tunnelen fra Herlev Ringvej. Så fra torsdag den 29. oktober 2020 vil det være muligt at benytte Posthustunnelen mellem Tornerosevej og Herlev Ringvej ved Frimærket. 

Nedrivningen af det nuværende bymidtecenter er startet op. 

Derfor er det ikke mere muligt at benytte Posthustunnellen under Herlev Ringvej som gående til bymidtecenterets P-kælder, da byggeriets entreprenør har afspærret den smalle tunnelstrækning. 

Den afspærring vil stå på fra nu og til i det igen er forsvarligt at åben op for gående i tunnelen.

 

 

Stien under s-banen mellem Sonatevej og Kagsengen

Der er nu etableret asfaltkanter langs aquadræn, der skal hindre vand inde fra stiens vægge i at løbe på tværs af stitunnellen.

 

Samtidig er der udlagt varmekabler nede i aquadræn som skal hindre aquadræn i at fryse til, samt udskiftet metaldæksler til plastdæksler på aquadræn.

 

Dette skal medvirke til at mindske risikoen for at stien nede i stitunnellen fryser til og bliver glat.

 

I mens arbejder Herlev Kommune stadig på at få udarbejdet et projekt med nye dræn langs stitunnellens vægge, som skal godkendes af Banedanmark før det kan udføres.

 

Et sådan projekt med dræn vil tidligst blive udført forår-sommer 2022.

 

Ændring i trafikken på Herlev Hovedgade ud for Herlev Bymidte i retning mod Ballerup

Etablering af det nye Herlev Bymidte er i fuld gang. Byggearbejderne flytter til hjørnet af Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade onsdag den 10. november 2021 og området langs Herlev Ringvej derfor blive rømmet i løbet af december 2021.

 

Flytning af byggepladsen betyder, at fortovet langs Herlev Hovedgade bliver inddraget til byggeplads og vejen indsnævres til et spor mod Ballerup, så der kan etableres cykelsti i det inderste kørespor. Byggepladsen har udkørsel i buslommen. Derfor er der etableret signalanlæg for cyklerne og byggepladsudkørsel, så trafikken kan afvikles trafiksikkert og trygt.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager henvises fodgængere til modsatte side af Herlev Hovedgade og kan dermed benytte tunnelen under Herlev Hovedgade til at komme til Herlev Bymidte og Herlev Torv.

 

Byggearbejderne langs Herlev Bymidte på Herlev Hovedgade sker frem til december 2023. I hele perioden vil busstoppestedet ved Herlev Bymidte (Herlev Hovedgade) være flyttet til Hyrdindestien (Herlev Hovedgade).

 

Samtidig med etableringen af Herlev Bymidte bliver der også anlagt letbane i Herlev Ringvej. Det betyder blandt andet, at Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen på nuværende tidspunkt og frem til december 2021 arbejder på det sydvestlige hjørne i krydset. Dette arbejde giver også ændringer for blandt andet buspassagererne, idet busstoppestedet syd for krydset i retning mod Glostrup er flyttet til Hyrdindestien (Herlev Hovedgade) og 300S og 30E er flyttet tilbage til sin vanlige plads ud for Herlev Bymidte.

 

Det er muligt at planlægge sin rejse på www.rejseplanen.dk eller www.trafikinfo.dk, hvor det også er muligt at holde sig opdateret om trafikale ændringer.

Udbedring af revner på veje og stier i Herlev Kommune

Over tid opstår der revner i asfalten. For at sikre veje og stiernes levetid bliver der udført revneforsegling (lagt lim i revnerne) på en stor del af offentlige veje og stier i kommunen.

 

Arbejder starter i uge 48 i 2021 og forventes færdigt senest i uge 4 i 2022.

 

Det er entreprenørfirmaet PANKAS, som udfører arbejdet for Herlev Kommune. Arbejdet udføres som bevægeligt arbejde, som forventes ikke at forstyrre færdsel for meget.

Udskiftning af belysning på/ved P-pladsen ved Medborgerhuset

Andel Lumen forventer at påbegynde udskiftning af 2 belysningsmaster ved Medborgerhuset, som er blevet påkørt. Da det ikke længere er muligt at skaffe denne type belysningsmast og armatur (SI) udskiftes de 3 belysningsmaster på nordsiden af Medborgerhuset til mærket Sky Park, så den nedtagne belysning kan anvendes som reservedele. Arbejdet vil medføre, at p-pladser omkring belysningsmasterne vil blive afspærret mens arbejdet pågår.

Arbejdet forventes gennemført i uge 4 under forudsætning af, at vejret tillader det.

Lyskær spærret den 24. og 25. januar 2022

På grund af kloakarbejder vil Lyskær være spærret for gennemkørsel ved nr. 13B mandag den 24. januar og tirdag den 25. januar 2022. Det betyder at det ikke er muligt at komme igennem til og fra Marielundvej. Trafikken fra Mileparken til Lyskær vil ikke være påvirket. 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk