Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Lindbjergstien mellem Borgerdiget og Vindebyvej er spærret.

På grund af vejret er der risiko for, at grene falder ned på stien.

Herlev Kommune arbejder for snarligt at kunne åbne stien igen.

 

 

Nu er den nye stitunnel under S-banen mellem Engløbet og Hørkær klar til at blive åbnet op for cyklister og fodgængere.

Dette sker mandag den 20. november 2023 kl. 12.30, hvor Herlev Kommunes Borgmester Thomas Gyldal Petersen formelt vil åbne stitunnellen og fortæller lidt om arbejdet med at kunne få en stitunnel under S-banen.

Anlægsarbejdet startede februar 2023 med træfældning, april med etablering af byggeplads, totalspærring af S-banen i hele uge 27 og aflevering af stitunnel af entreprenøren ultimo oktober 2023.

 

Hele anlægsarbejdet har forløbet i en fin proces med naboer og nabobyggerier.

 

Billeder fra etablering af stitunnel

 

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Læs meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Etablering af det nye Herlev Bymidte er i fuld gang. Byggearbejderne flytter til hjørnet af Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade onsdag den 10. november 2021 og området langs Herlev Ringvej derfor blive rømmet i løbet af december 2021.

Flytning af byggepladsen betyder, at fortovet langs Herlev Hovedgade bliver inddraget til byggeplads og vejen indsnævres til et spor mod Ballerup, så der kan etableres cykelsti i det inderste kørespor. Byggepladsen har udkørsel i buslommen. Derfor er der etableret signalanlæg for cyklerne og byggepladsudkørsel, så trafikken kan afvikles trafiksikkert og trygt.

Af sikkerhedsmæssige årsager henvises fodgængere til modsatte side af Herlev Hovedgade og kan dermed benytte tunnelen under Herlev Hovedgade til at komme til Herlev Bymidte og Herlev Torv.

Byggearbejderne langs Herlev Bymidte på Herlev Hovedgade sker frem til december 2023. I hele perioden vil busstoppestedet ved Herlev Bymidte (Herlev Hovedgade) være flyttet til Hyrdindestien (Herlev Hovedgade).

Samtidig med etableringen af Herlev Bymidte bliver der også anlagt letbane i Herlev Ringvej. Det betyder blandt andet, at Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen på nuværende tidspunkt og frem til december 2021 arbejder på det sydvestlige hjørne i krydset. Dette arbejde giver også ændringer for blandt andet buspassagererne, idet busstoppestedet syd for krydset i retning mod Glostrup er flyttet til Hyrdindestien (Herlev Hovedgade) og 300S og 30E er flyttet tilbage til sin vanlige plads ud for Herlev Bymidte.

Det er muligt at planlægge sin rejse på www.rejseplanen.dk eller www.trafikinfo.dk, hvor det også er muligt at holde sig opdateret om trafikale ændringer.

I perioden fra 15. november 2023 til 10. januar 2024 plantes der 30 træer på Herlev Hovedgade på strækningen mellem Stationsalleen og kommunegrænsen til København. Arbejdet vil primært foregå i rabatarealerne.  Der vil i korte perioder, i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00, være begrænsninger for biltrafikken.

 

Træerne som plantes, er højstammede og robuste vejtræer med en smal og opret krone og arbejdet bliver udført af Anlægsgartner Gottlieb for Herlev Kommune.

Kommunen får ofte henvendelser fra borgere, der har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS eller fra borgere som er generet af, at fx tung trafik ledes forbi ejendommen. Dette skyldes for det meste forhold som kommunen ikke er herre over. Derimod er der tale om manglende opdateringer hos de private kortfirmaer, der leverer kortdata til GPS'en.

Herlev Kommune ajourfører løbende adressedata i den offentlige informationsserver, som SKAT administrerer. Det er herfra, de private kortfirmaer bør indhente adressedata. Det er dog langt fra sikkert, at kortfirmaerne løbende indhenter de seneste adressedata. Derimod har firmaerne selv målebiler, der registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet. Det betyder i praksis, at kortfirmaerne ofte har deres egen adressedatabase.

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse, at din GPS sender dig et forkert sted hen eller at der bliver ledt trafik forbi din ejendom (selvom der fx er tale om privat vej), har du selv mulighed for at hjælpe kortfirmaerne med at få opdateret deres kortdata.

Du kan indberette fejl via en online rapportering til de to største leverandører af kortdata: 

Navteq (Garmin GPS m.dl.)

Teleatlas (TomTom GPS m.fl.

 

Du kan også bruge Google Maps til at navigere. Oplever du fejl i Google Maps, kan du indrapportere dem direkte på Google Maps kortside. I nederste højre hjørne kan du klikke på teksten 'Rapporter et problem'.

I ovennævnte løsninger kan du følge med i fremdriften på den indrapporterede fejl.

OBS! Vær opmærksom på, at selvom en fejl er rettet hos kortfirmaet, kan der gå rigtig lang tid før den 'slår igennem' på den GPS, der sidder ude i bilen. Det kræver nemlig en opdatering af GPS'ens kort., som der hos flere GPS-producenter skal betales ekstra for.  Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra nettet.

Den 8. marts 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune at nedlægge den østlige del af Smedeholm.

I løbet af uge 33 (14.-18. august 2023) påbegynder anlægsarbejderne med anlæggelse af ny vendeplads. Det betyder, at den østlige del af Smedeholm spærres for trafik fra uge 33. Vendepladsen forventes færdig i uge 39 (25.-29. september 2023).

Arbejdet udføres indenfor almindelig arbejdstid og vil ikke påvirke adgangen til ejendommene langs Smedeholm og Vesterlundvej.

For at sikre fremkommeligheden på Smedeholm vil der blive etableret parkeringsforbud på hele strækningen og tungvognsparkering vil blive fjernet.

Anlægsarbejderne bliver udført af Køge Brolæggerfirma for Herlev Kommune.

Kontakt Trafikteamet

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på natur, kultur, byliv og alt det, der betyder noget for dig i Herlev.

Felter med (*) skal udfyldes