Ansættelsesbrev

Her kan du finde mere information om ansættelsesbreve

Når en medarbejder ansættes i Herlev Kommune og ansættelsesforholdet varer over en måned, skal medarbejderen have et ansættelsesbrev.

Et ansættelsesbrev skal indeholde følgende oplysninger:

  1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse
  2. Arbejdsstedets adresse
  3. Startdato
  4. Medarbejders stillingsbetegnelse
  5. Ansættelsens forventede varighed, hvis man ikke er ansat i en fast stilling
  6. Rettigheder i forhold til ferie
  7. Opsigelsesvarsler
  8. Lønoplysninger herunder pensionsprocent og hvornår lønnen udbetales.
  9. Arbejdstid
  10. Information om, hvilken overenskomst mv. der regulerer ansættelsen

 

Løn fastsættes i en forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede faglige organisation. Det er Personale og Arbejdsmiljø, der forhandler. Når den nye medarbejder har taget imod stillingen, skal leder give ansøgning, stillingsopslag, CV og dokumentation for uddannelse m.v. videre til Personale og Arbejdsmiljø, som herefter skriver et ansættelsesbrev.

Hvis der ikke kan opnås enighed om lønnen, indeholder ansættelsesbrevet en a conto løn, som er den løn, som leder har tilbud ved ansættelsessamtalen. Hvis der ved senere forhandling opnås enighed om en højere løn, modtager medarbejderen en lønaftale på det.

Se mere om løn og forhandlinger her.

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk