Gaver

Læs om regler for modtagelse af gaver som ansat i Herlev Kommune

Som hovedregel er det ikke tilladt ansatte at modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med ansættelsen i Herlev Kommune.

Begrebet gaver og andre fordele skal forstås bredt, dækkende både fysiske ting, som fx chokolade, vin og bøger, og ikkefysiske ting, som fx tilbud om rabatter, rejser, kurser eller forplejning. Der kan også være tale om pengegaver, fx i form af begunstigelse ved testamente. Det er dog tilladt at modtage mindre gaver i forbindelse med arrangementer af personlig karakter for eksempel særlige fødselsdage, jubilæer eller lignende lejligheder. Tilsvarende er det tilladt at modtage beskedne gaver fra forretningsforbindelser mv. i forbindelse med højtider for eksempel jul eller nytår. Endvidere kan der modtages beskedne ”taknemmelighedsgaver” i de tilfælde, hvor det kan synes uhøfligt og være en skuffelse for giveren, hvis gaven returneres for eksempel modtagelse af en æske chokolade fra en plejehjemsbeboer i forbindelse med julen.

Derudover er det tilladt at modtage mindre gaver fra for eksempel udenlandske gæster (værtsgaver), ligesom der kan modtages tilsvarende gaver fra værtslandet i forbindelse med tjenstlige besøg i udlandet.

De forvaltningsretlige principper om modtagelse af gaver og andre fordele skal ligesom reglerne om habilitet forebygge, at der opstår situationer, hvor der kan rejses tvivl om, hvorvidt den ansatte vil være saglig og upartisk i varetagelsen af sine arbejdsopgaver.  Reglerne har dermed også til formål at beskytte den ansatte. Overordnet skal principperne medvirke til at sikre befolkningens tillid til det offentlige.

Bliver du i tvivl, om du må modtage en gave, skal du kontakte din afdelingsleder.

Vi henviser til ”God adfærd i det offentlige” fra december 2017.
 

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk