Orlov i særlige tilfælde

Læs om muligheder for orlov i særlige tilfælde

Det er ledelsens afgørelse, om man ønsker at imødekomme en ansøgning om tjenestefri uden løn. Den ansatte har ikke ret til orlov, men det kan aftales.

De mest almindelige situationer er:

  • Helbredsmæssige forhold
  • Forlænget barsels- og adoptionsorlov
  • Uddannelse

 

Orloven skal aftales skriftligt, og det anbefales, at der af aftalen fremgår en dato, hvor den ansatte bekræfter sin tilbagevenden til arbejdspladsen.

Anmodning om genindtræden i stillingen før periodens udløb kan imødekommes efter en konkret vurdering, såfremt der er plads inden for normeringen.

En ansat, hvis ægtefælle eller samlever udsendes til tjeneste i udlandet for offentlige myndigheder, har ret til tjenestefrihed uden løn. Det forudsætter dog, at den ansatte følger ægtefællen/samlever til udlandet. 
 

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk