Trusler

Mundtlige trusler og trusler uden ord om at gøre skade på den ansatte. Trusler kan også være rettet mod venner, familie, mv. eller ansattes ejendele.

Identifikation

Forebyggelse

Håndtering