Barns første og anden sygedag

Læs om retningslinjer for fravær ved barns første og anden sygedag

Medarbejderen kan i det enkelte tilfælde anmode om at få hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets første og anden sygedag.

Det er en forudsætning, at:

  • barnet er under 18 år og har ophold hos medarbejderen, 
  • fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, bl.a. en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter, og
  • tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på arbejdsstedet.

 

Om et barns sygdom kan begrunde tjenestefrihed, beror på en konkret vurdering. I vurderingen indgår en afvejning af hensynet til tjenesten over for barnets alder, sygdommens karakter m.v.

Ved misbrug af ordningen, kan adgangen til tjenestefrihed inddrages.
 

Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk