Borgerforslag

Som borger i Herlev Kommune kan du stille forslag, som du gerne vil have, at kommunalbestyrelsen drøfter.

Politiske møder

Se oversigten over politiske møder i Herlev Kommune, heriblandt kommunalbestyrelsens møder.

Erklæringer om private og anonyme bidrag til de politiske partier

Her kan du se erklæringer om private og anonyme bidrag til de politiske partier.

Lægdommer

Lægdommere hjælper rettens juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf og er "den sunde fornuft", som bidrager med den almindelige danskers synspunkter.

Kommunalbestyrelsen

Mød kommunalbestyrelsens medlemmer, læs om forretningsordenen og se erklæringer om bidrag til partier m.m.

Dagsordener, referater og bilag

Få nem adgang til politiske dagsordner, referater og bilag fra de politiske udvalg og møder.

Udvalg, råd og nævn

Her kan du se de forskellige politiske udvalg og deres medlemmer.

Borgmesteren

Læs om borgmester Thomas Gyldal Petersen (A), se hans CV og download pressebilleder.

Honorarer og hverv

Se her honorarbelagte hverv, hvor kommunalbestyrelsen har indstillet/valgt indehavere.

Vedtægter og retningslinjer

Find styrelsesvedtægt, forretningsorden m.m. for Herlev Kommune her.

Sammen om et bæredygtigt Herlev

Et opgaveudvalg arbejdede i perioden fra august 2019 til august 2021 med at gøre Herlev mere bæredygtig. Udvalget bestod af lokale virksomheder, borgere og foreninger på skift.