Sammen om et bæredygtigt Herlev

Et opgave udvalg arbejder med at gøre Herlev mere bæredygtig. Udvalget består af lokale virksomheder, borgere og foreninger på skift.

Grundlisten 2020-2023

Herlev Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en grundliste til de danske domstole over borgere, som ønsker at blive domsmænd eller nævninge i straffesager.

Borgmesteren

Læs om borgmester Thomas Gyldal Petersen (A), se hans CV og bestil pressebilleder.

Politiske møder

Se oversigten over politiske møder i Herlev Kommune, heriblandt Herlev Kommunalbestyrelses møder.

Kommunalbestyrelsen

Mød kommunalbestyrelsens medlemmer, læs om forretningsordenen og se erklæringer om bidrag til partier m.m.

Dagsordener, referater og bilag

Få nem adgang til politiske dagsordner, referater og bilag fra de politiske udvalg og møder.

Udvalg, råd og nævn

Her kan du se de forskellige politiske udvalg og deres medlemmer.

Honorarer og hverv

Se her honorarbelagte hverv, hvor Kommunalbestyrelsen har indstillet/valgt indehavere.

Vedtægter og retningslinjer

Læs styrelsesvedtægt og forretningsorden for Herlev Kommune m.m.