Borgmesteren

Læs om borgmester Thomas Gyldal Petersen (A), se hans CV og download billeder til tryk og web.

Politiske møder

Se oversigt politiske møder i Herlev Kommune, heriblandt Herlev Kommunalbestyrelses møder.

Kommunalbestyrelsen

Mød kommunalbestyrelsens medlemmer, læs om forretningsordenen og se erklæringer om bidrag til partier m.m.

Dagsordener, referater og bilag

Få nem adgang til politiske dagsordner, referater og bilag fra de politiske udvalg og møder.

Udvalg, råd og nævn

Her kan du se de forskellige politiske udvalg og deres medlemmer.

Honorarer og hverv

Se her honorarbelagte hverv, hvor Kommunalbestyrelsen har indstillet/valgt indehavere.

Vedtægter og retningslinjer

Læs styrelsesvedtægt for Herlev Kommune og praktisk information til kommunalbestyrelsens medlemmer, m.m.