Vedtægter og retningslinjer

Læs styrelsesvedtægt og forretningsorden for Herlev Kommune m.m.

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommune

Udvalgsfortegnelse, udvalgsposter og praktisk info til kommunalbestyrelsesmedlemmer

Delegations- og Kompetenceplan

Optagelse af samtaler med Herlev Kommune

Det er Herlev Kommunes politik, at en borger som udgangspunkt gerne må lyd- eller billedoptage sine telefonsamtaler eller møder med kommunens medarbejdere. Ønsker en borger at optage en samtale med en medarbejder, skal borgeren informere om dette inden optagelsen finder sted. Offentliggørelse af lyd- og billedoptagelser må kun ske med de involveredes samtykke. Herlev Kommunes accept af optagelser indebærer ikke, at der er givet samtykke til offentliggørelse. Hvis optagelser ønskes offentliggjort, må der rettes henvendelse til Herlev Kommune herom - klik her for at kontakte Herlev Kommune.

Spørgetid for Herlev Kommunalbestyrelse

Her kan du læse Spørgetid for Herlev Kommunalbestyrelse

Møder i kommunalbestyrelsen gennemføres fra maj 2021 ved fysisk fremmøde, dog uden adgang for offentligheden, henset til forsamlingsrestriktionerne. Der vil derfor ikke være den sædvanlige spørgetid forud for første punkt på den åbne dagsorden, hvor tilhørere mundtligt kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Spørgsmål til kommunalbestyrelsen kan dog fortsat stilles skriftligt.
Spørgsmål skal sendes til dirsek@herlev.dk senest 1 uge før mødet. Lydfil fra det åbne møde vil blive lagt på Herlev.dk dagen efter mødet.

Direktionssekretariatet

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44527008
dirsekr@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 08:00  - 15:15
Tirsdag 08:00  - 15:15
Onsdag 08:00  - 15:15
Torsdag 08:00  - 17:00
Fredag 08:00  - 14:15
Lørdag  -
Søndag  -