Kontakt

Find kontaktoplysninger, åbningstider, EAN-numre, svarfrister og sagsbehandlingstider.

Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 70 00

Rådhus Hjortespring
Dildhaven 43
2730 Herlev
Tlf. 44 52 70 00

 

Åbningstider

Herlev Kommune er kun åben for personligt fremmøde, hvis du har en aftale.

Se kontaktoplysninger og åbningstider for Herlev Kommune og bestil tid til personligt fremmøde

Kontakt centre og stabe

Læs mere om de enkelte centre og stabe og find deres kontaktoplysninger

Vær opmærksom på, at hvis du skal sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger - fx CPR-nummer, oplysninger om indtægts-, formue- samt helbredsforhold - skal indholdet krypteres og signeres, så dine personlige oplysninger ikke kan misbruges.

Særlige telefonnumre og telefontider

  • Akut hjælp - find kontaktinformationer vedr. vand, kloak, belysning, politi, alarm 112, krisetelefon, offerrådgivning, rådighedsvagt vedr. børn, og miljøuheld.
  • Visitationen, Center for Voksenrådgivning og Visitation - alle hverdage kl. 9.00 - 12.00.

Svarfrister og sagsbehandlingstider

Svarfrister for skriftlige henvendelser til rådhuset

Ekspeditionstiden ved skriftlige henvendelser til rådhuset må højst være 10 arbejdsdage. Hvis vi ikke kan overholde ekspeditionstiden på 10 arbejdsdage, skal du som borger eller virksomhed have et kvitteringssvar med oplysning om, hvad det endelige svar beror på, og hvornår det kan forventes. Med "skriftlig henvendelse" menes et brev eller en mail.

EAN-numre

Øvrig kontakt