Salg af ejendomme

Her på denne side kan du se, hvilke ejendomme Herlev Kommune udbyder til salg.

Salg af Rådhusgrunden

Frist for tilbud den 18. april 2024

Rådhusgrunden skal i fremtiden rumme kvalitetsboliger, nye pladser og grønne byrum. Det kommende projekt skal have fokus på bæredygtighed og referencer til det historiske Herlev og keramikvirksomheden Saxbo.

Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2024 vedtaget at sælge Rådhusgrunden med tilhørende skitseprogram for byudvikling.

Udbudsvilkårene for Herlev Bygade 90, 2730 Herlev, matr.nr. 19ai er udarbejdet med en mindstepris på 50. mio. kr. og der er ingen forkøbsret. Ejendommens areal udgør 15.423 m2 og byggeprocenten er 103%. Se projektbeskrivelsen og de øvrige bilag.

Skitseprogrammet er udarbejdet og har været i offentlig miljøhøring, og udgør retningslinjerne for det kommende byggeri. Lokalplansarbejdet blev igangsat i november 2023 og forventes at blive politisk behandlet i juni og november 2024. Kommunalbestyrelsen har lagt vægt på høj kvalitet i udarbejdelsen af skitseprogrammet, hvilket fremgår af udbudsvilkårene afsnit 1. Der henvises til projektbeskrivelsen samt skitseprojektet vedlagt som købsaftalens bilag 8.1(1) og 8.1(2) (udbudsbilag 1). Skitseprogrammet er en uddybning af det ideoplæg, der vandt konkurrencen for Rådhusgrunden i januar 2023.

Udbudsvilkår for Herlev Bygade 90, 2730 Herlev

Kontakt

Har du spørgsmål til grundsalg af Rådhusgrunden

Kontakt Projektleder Kristine Sporring
Kristine.Sporring@herlev.dk

Vil du sende et tilbud

Send dit tilbud til udbud@herlev.dk