Udvælgelse af ansøgere til samtaler

Ved vurdering af ansøgerne anvendes det princip, at Herlev Kommune ansætter den bedst kvalificerede, uanset f.eks. køn, alder og etnicitet.

Indstillingsudvalget gennemgår de indkomne ansøgninger og beslutter, hvem der skal indkaldes til samtale. Der er ikke noget krav om, hvor mange ansøgere, der skal indkaldes til samtale. Kan indstillingsudvalget ikke blive helt enige, indkaldes alle udvalgte ansøgere.

Fortrinsret for handicappede

Offentlige arbejdsgivere er forpligtet til at give fortrinsadgang til personer med handicap, som søger opslåede stillinger i det offentlige. Formålet med ordningen er, at styrke beskæftigelsen for personer, der på grund af handicap har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. De nærmere regler er fastsat i Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv mv. Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan du håndterer kandidater, der søger med fortrinsret for handicappede, så tag fat i Personale og Arbejdsmiljø.  

Interne ansøgere

Ansøgere, der i forvejen er ansat i Herlev Kommune, skal indkaldes til samtale. Hvis indstillingsudvalget vurderer, at der er åbenlyse grunde til ikke at indkalde den interne ansøger til samtale, skal ansættende leder give vedkommende en forklaring på, hvorfor pågældende ikke bliver indkaldt til samtale.
 
Hvis alle øvrige forhold er lige, har interne ansøgere fortrin til den ledige stilling.

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk