Graviditet, barsel og adoption

Læs om regler for fravær i forbindelse med graviditet, adoption og barsel for medarbejdere i Herlev Kommune

Barsel

Nederst på siden her finder du en pjece omkring barselsreglerne for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere.

I øvrigt henvises til Aftale om fravær af familiemæssige årsager og Vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Graviditetsundersøgelser/Jordmoderundersøgelser

En kvindelig medarbejder har ret til løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, når fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdsstedet.

Det indebærer, at medarbejderen har ret til fravær ved graviditetsundersøgelser, men at fraværet skal planlægges således, at det samtidig er muligt at få arbejdet til at fungere. Det forventes, at medarbejderen så vidt muligt søger at aftale, at graviditetsundersøgelser foregår på yderpunkter af dagen, således at fraværet berører arbejdet mindst muligt. Fx bør en lærer så vidt muligt aftale sine graviditetsundersøgelser uden for undervisningstiden.

Så vidt det overhovedet er muligt, bør undersøgelserne foregå uden for den normale arbejdstid.

Fertilitetsbehandling

Ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som skyldes sygelige forhold, har den ansatte ret til fuld løn under sygdom. Det er en lægelig vurdering, hvorvidt der er tale om sygelige forhold.

Der kan evt. indgås aftale efter sygedagpengelovens § 56, hvis betingelserne er opfyldt. Medarbejdere, som ikke er berettiget til fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge efter dagpengelovens bestemmelser herom.

Arbejdsgiveren kan kræve dokumentation for behandlingen.

Sorgorlov

Aftale om fravær af familiemæssige årsager § 10 og Vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Barns hospitalsindlæggelse

Aftale om fravær af familiemæssige årsager og Vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager § 32

Bilag Størrelse
 barselsregler.pptx 2.13 MB
Kontakt

Stab for HR

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

personale@herlev.dk