Databeskyttelse

Info om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere hjælper os med at levere kommunal service og ydelser.

Svarfrister og sagsbehandlingstider

Der er forskel på fristerne for svar og sagsbehandling afhængig af sagområdet, se din svarfrist her.