Seniorordninger

Læs mere om muligheden for seniorordninger i Herlev Kommune

Herlev Kommune har fokus på seniorernes kompetencer, og mulighederne for fortsat at udnytte disse, derfor vil kommunen, hvor det er driftsmæssigt muligt, positivt overveje særlige ordninger for ældre ansatte, der ønsker mindre belastende funktioner som en overgangsordning før pensionering. Seniorpolitikken tager derved på en rimelig og menneskelig måde hensyn til den enkelte medarbejderes ønsker og behov. Det skal være kendetegnede for Herlev Kommune, at vi sørger for livslang udvikling og uddannelse af alle medarbejdere over en vis alder på samme måde som øvrige medarbejdere.

Seniorpolitikken i Herlev Kommune indeholder derfor tiltag om seniorernes arbejdsindhold, arbejdsmiljø og arbejdstid.

Vi vil især henlede opmærksomheden på muligheden for reduktion i beskæftigelsesgraden uden pensionsnedsættelse fra det fyldte 59 år. Der kan aftales reduktion i beskæftigelsesgraden med op til 20 % fra det fyldte 59 år, uden fradrag i pensionen, men med tilsvarende lønnedgang. Ledere er som udgangspunkt ikke omfattet af muligheden for reduktion i beskæftigelsesgraden.

Herlev Kommune afholder gerne seniorkurser med varieret relevant indhold.
 

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk