Selvbetjening - Mit affald

Du kan finde din tømmekalender, informationer om dine affaldsordninger og tilmelde dig sms-service.

Ofte stillede spørgsmål om affald

Din rest- og madaffaldsbeholder kan afhentes op til 50 meter fra skel, hvis vejen lever op til disse krav. Din beholder til plast/mad- og drikkekartoner og papir samt din beholder til glas og metal kan afhentes op til 5 meter fra skel, hvis vejen lever op til disse krav:

 • Et jævnt, plant og fast underlag af fx fliser, beton eller asfalt
 • Ingen trin
 • Stigninger på max 10 %
 • Vejen skal være ryddet for sne og is og saltet/gruset
 • Standplads og fortov skal være ryddet for sne og is – og husk at gruse eller salte.
 • Minimum 2.1 meter frihøjde på adgangsvejen. Beskær træer og buske, så de ikke går ind over adgangsvejen
 • Minimum 1 meter bred adgangsvej
 • Ingen forhindringer, fx cykler eller haveredskaber
 • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv
 • Adgangsvejen skal være oplyst

Lever din adgangsvej ikke op til kravene, skal du stille beholder ud til skel senest kl. 7 på tømmedagen.

På dage med sne og isslag starter tømningen kl. 9, så snerydning og glatførebekæmpelse kan ske inden indsamlingen udføres. Ved indsamling på vejrligsdage sker affaldsindsamlingen indtil senest kl. 20.

Villaer skal stille deres beholdere frem til skel før kl. 7.00 enten den 13. maj ved forårsvask eller den 14. oktober ved efterårsvask, og lade den stå indtil den er tømt og vasket i løbet af hele ugen i uge 20 eller i uge 42. Hvis beholderen ikke er sat frem til skel, eller adgang til beholderen på anden måde er hindret, når skraldemændene kommer forbi for at vaske, vil beholderen ikke blive vasket trods betaling herfor. Bemærk: Vask af beholdere sker i hele uge 20 eller 42 og er uafhængig af tømmedag. 

Køb forårsvask af din mad/rest beholder - frist 30. april 2024

Start med at kontrollere om beholderens sorteringskrav og adgangsforhold er opfyldt. Hvis alt er i orden, men din beholder stadig ikke er tømt, kan du rapportere den manglende tømning via vores selvbetjening.

Gå til selvbetjening

Læs mere om affaldssortering

Se kravene til adgangsforhold

Ekstra tømning

Du kan bestille ekstra tømning af din rest/mad-beholder før den næste planlagte tømmedag, hvis du har behov for det. Der er et gebyr på 30 kr. for ekstra tømning.

Bestil ekstra tømning

Skriv til affald@herlev.dk med din adresse og oplysninger om, hvilken beholder der er beskadiget (f.eks. glas/metal) og hvilken del (låg, håndtag, beholder eller hjul).

Dine beholdere skal placeres, så de let kan tilgås af renovationsmedarbejderne.

 • Dine beholdere til genbrug dvs. glas/metal, plast og mad/drikkekartoner/papir og pap må højst stå 5 meter fra skel – typisk ved fortov.
 • Din rest/mad-beholder må højst stå 50 meter fra skel – typisk ved fortov.

Du skal desuden sikre, at adgangsvejen til beholderne opfylder følgende krav:

 • Et jævnt, plant og fast underlag som fx fliser, beton eller asfalt. Følgende betragtes ikke som fast underlag: græsarmering, grus, perlesten, skærver, brosten, chaussesten og lignende.
 • Ingen trin
 • Stigninger på max 10 %
 • Vejen skal være ryddet for sne og saltet eller gruset
 • Mininum 2.1 meter frihøjde på adgangsvejen. Beskær træer og buske, så de ikke går ind over adgangsvejen
 • Minimum 1 meter bred adgangsvej
 • Ingen forhindringer, som fx cykler eller haveredskaber
 • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv
 • Adgangsvejen skal være oplyst

Hvis adgangsvejen ikke overholder kravene, skal du stille beholderen ud til skel senest kl. 7 på tømmedagen, så den kan blive tømt.

Se din tømmekalender

Tilmeld dig SMS-service

Læs mere om reglerne for adgangsveje

 

Brug sorteringsguiden til at finde ud af, hvor dit affald skal sorteres. Hvis du ikke kan finde genstanden, kan du tilføje den via guiden, så hjælper vi med at inkludere den i sorteringsguiden.

Gå til sorteringsguide

For villa og rækkehus: Bind en madaffaldspose på håndtaget af mad/rest-beholderen - så lægger skraldemanden en ny rulle poser til dig.

For etagebyggeri: Kontakt den affaldsansvarlige eller ejendomskontoret og find ud af, hvordan ordningen er i din boligforening.

Du kan også hente bioposer på biblioteket og på genbrugsstationen.

Mangler du en miljøboks, kan du bestille en ny ved at skrive til affald@herlev.dk.

Hvis boksen ikke er ombyttet på tømmedagen, kan det skyldes pladsmangel på bilen, i så fald skal du blot lade miljøboksen stå på rest/mad beholderen og så kommer chaufføren hurtigst muligt.

Rapporter manglende afhentning af miljøboksen

Storskrald skal sorteres i følgende kategorier:

Stort indbo

Møbler, gulvtæpper og springmadrasser. Er dit møbel over 1 meter skal det så vidt muligt deles i mindre stykker.

Stort jern og metal

Stegepander, gryder, cykler, haveredskaber, barnevognsstel og andet stort og solidt jern og metal kan du stille til storskrald. Sæt en seddel på, hvor der står "storskrald" på cykler, barnevogne, gamle affaldsstativer og græsslåmaskiner, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at han skal tage det med.

Tingene skal stå adskilt og være lette at komme til, så det er let for skraldemanden at sortere det på sin bil.

Tre huskeregler til storskrald

Det er en god ide at bruge disse tre huskeregler, når du stiller storskrald ud. På den måde er det let for skraldemanden at fordele det på sin bil:

 • Er det skilt ad?
 • Er det sorteret?
 • Er det lettilgængeligt?

Der er ikke ekstratømning af genanvendeligt affald. Brug genbrugspladsen, hvis du har ekstra genanvendeligt affald ved enkelte tilfælde.

Hvis det er ved hver tømning, du har ekstra affald, kan du bestille en gratis ekstrabeholder til henholdsvis plast/papir, glas/metal, pap.

Du kan bestille ekstra tømning af restaffald/madaffald. 

Bestil ekstra tømning

Du kan få tømt rest- og madaffald enten hver uge eller hver 14. dag. Hvis du får tømt hver 14. dag, og du har ekstra affald ved hver tømning, kan du skrive til affald@herlev.dk og sætte frekvensen op til én gang ugentligt.

Du betaler et årligt gebyr for at få hentet hhv. genanvendeligt affald og restaffald. Gebyret for afhentning af restaffald hver 14. dag er på 990,00 kr. og 1.418,75 kr. for at få hentet hver uge.

Se alle takster 

To husstande kan ansøge om at dele en beholder til Glas/metal, Pap, Plast/Papir, hvis der ikke er tilstrækkeligt plads på matriklerne til de obligatoriske beholdere. Send ansøgningen til affald@herlev.dk.

Kontakt

Affaldsteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev

44526443
affald@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 12:00

Herlev Kommunes Affaldsportal

Download Herlev Kommunes Affaldsportal. Vil du se, hvornår dine affaldsbeholdere bliver tømt, eller hvornår storskraldsbilen kører forbi din adresse? Så har Herlev Kommune en app, der gør det nemt for dig. Den er gratis, og du kan hente den i Appstore eller Google Play.