Tilskud, ansøgning og afregning

Find information om tilskud til voksenundervisning - samt om afregning ved opnået tilskud.

Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober året før.

Læs retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (Åbner som PDF fil i nyt vindue)

Kontakt Kultur og Fritid  på kulturogfritid@herlev.dk for at få tilsendt ansøgning- og afregningsskemaer.  

Ansøgning om PEA-tilskud - til aftenskoler

Tilskud til pensionister og efterlønsmodtageres deltagelse i undervisning ydes med 30 % af kursusafgiften under forudsætning af, at undervisningen forestås af en forening, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og at tilskudsmodtageren er bosat i Herlev Kommune. Tilskud til efterlønsmodtagere ydes med 30 % af kursusprisen dog kun til ét hold pr. sæson. Tilskud til pensionister ydes til folke- og førtidspensionister samt andre pensionister, der oppebærer en tjenestemands- eller egen kapitalpension.

Kommunens tilskud udbetales snarest efter modtagelse af fortegnelse over den enkelte deltager med angivelse af: Navn, adresse, timetal, holdnr. og fødselsdag samt kursuspris og tilskuddets størrelse.

Søg PEA-tilskud online 

 

 

Kultur og Fritid

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 08:00  - 15.15
Tirsdag 08.00  - 15.15
Onsdag 08.00  - 15.15
Torsdag 08.00  - 17.00
Fredag 08.00  - 14.15
Lørdag  -
Søndag  -