Trafiksikkerhed

Herlev Kommune arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden, ved blandt andet at etablere hastighedszoner

Trafiksikkerhed på Tvedvangen

Det er besluttet, at opprioritere indsatsen for trafiksikkerhed og bekæmpelse af vejstøj gennem en fælles pulje og derigennem høste synergier ved at tænke sikkerhed og støj tættere sammen. Trafiksikkerhed i den nordlige del af Tvedvangen er prioriteret som indsats i Budget 2020-2021.

Læs mere om projektet på www.herlev.dk/tvedvangen.

 

 

Ændrede trafikforhold på Stokholtbuen

I 2020 blev der på Skotholtbuen etableret en ”2 minus 1 vej”. Ændringen skal medvirke til at forbedre forholdene for de lette trafikanter på strækningen og indgår desuden i hastighedszonen omkring Stokholtbuen.
Kørebanen indsnævres visuel med en stiplet bred kantbane i begge sider, så køresporet svarer til en smal vej. Der er desuden 2 bump på strækningen og hastighedsgrænsens nedsættes til 40 km/t, idet hele strækningen med ”2 minus 1” vej bliver beliggende i en ny hastighedszone.

Hvordan skal jeg placere mig på en ”2 minus 1” vej?
Biltrafikken i begge retninger skal i princippet deles om et kørespor. Hvis der ikke er modkørende trafik, skal bilister placere sig midt på vejen mellem de stiplede kantbaner. 

Når der kommer modkørende skal den stiplede kantbane passeres. Som på en almindelig vej skal bilister naturligvis placere sig bag ved cyklister og knallerter, som kører inden for den punkterede kantbane, hvis de ikke kan passere en modkørende samtidig med, at de kører forbi cyklisten/knallertføreren.

Arealet bag den stiplede brede kantbane skal signalere bedre plads til cyklister/knallertførere, men kan også benyttes af bilister, når der er modkørende trafik.

Er du I tvivl om hvordan du skal køre på en 2-1 vej, kan du se Vejdirektoratets film her

Hvorfor hedder det en ”2 minus 1” vej?
Normalt har en vej 2 vejbaner – 1 for hver kørselsretning. Ved denne vejtype fjernes 1 vejbane og herved kommer navnet 2 vejbaner minus 1.

Lån en el-cykel

Du har som herlevborger mulighed for at søge om at låne en el-cykel af Herlev Kommune. Læs mere om hvordan du kan låne en elcykel

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Kommunalbestyrelsen har, den 15. april 2015, vedtaget Trafiksikkerhedsplan 2015-2020.

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 afløser Hastighedsplan 2006-2012, samt tillæg til denne.

Læs om trafiksikkerhed i Herlev Kommune i Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Planen er udarbejdet på baggrund af tekniske analyser og involvering af skoleelever og borgere. De 5 tekniske baggrundsrapporter, er:

  1. Eksisterende vej- og stiforhold
  2. Uheldsanalyse
  3. Skolevejsanalyse
  4. Borgeranalyse
  5. Prioritering af problemlokaliteter

Kampagner

Herlev Kommune deltager i en række trafiksikkerhedskampagner for at passe på de yngste trafikanter

Refleksveste til de yngste trafikanter

Alle børn i Dagplejen har gennem Børneulykkesfonden fået refleksveste. Refleksvestene gør børnene synlige i trafikken. Især i den mørke tid, hvor børnene er klædt i grønne, brune, røde og sorte flyverdragter, hjælper refleksvestene til, at børnene er synlige for bilisterne. 

Refleksvestene skal samtidig opdrage børnene til, at det er ’Sejt at blive set’. Læs mere om refleksveste fra Børneulykkesfonden.

Trafiksikre skolebørn

Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, sætter Herlev Kommune spot på trafiksikkerheden sammen med Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Det sker gennem en ny skolekampagne fra Rådet for Sikker Trafik. 

Kampagnen hedder 'Børn på vej' og 'Teenager i trafikken' og fokuserer på både de yngste og ældste elever i skolen:

40 km/t på Vingekrogen

Herlev Kommune planlægger at etablere 40 km/t på Vingekrogen i uge 41

Arbejdet består af opsætning af en 40 km/t tavle i starten af Vingekrogen og etablering af et 40 km/t vejbump mellem nr. 6 og 8. I forbindelse med vejbumpet skal der også etableres ny vejafvanding.

 

Arbejdet foregår i dagtimerne, men det vil altid være muligt at komme til og fra din bolig. Det kan ikke udelukkes at der kan være mindre støjgener og fremkommelighedsbesvær på visse tidspunkter på dagen, men arbejdet vil så vidt muligt ligge udenfor myldretiden.

 

Hvorfor 40 km/t?

Det er politisk besluttet at der skal være 40 km/t på alle offentlige boligveje i Herlev Kommune. Dette er dog ikke muligt uden at etablere fartnedsættende foranstaltninger, og derfor er det nødvendigt at etablere et bump på Vingekrogen. Den lavere hastighed skal øge trafiksikkerheden og trygheden på alle boligveje i Herlev Kommune.

 

Her kan du se en oversigtstegning

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk