Trafiksikkerhed

Herlev Kommune arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden, ved blandt andet at etablere hastighedszoner

Helhedsplan for Hjortespringvej

Det er besluttet, at udarbejde en helhedsplan for Hjortespringvej. Helhedsplanen skal have fokus på klima og bæredygtighed samt på at gøre strækningen tryggere og grønnere.

Læs mere om projektet på www.herlev.dk/hjortespringvej.

Lån en el-cykel

Du har som herlevborger mulighed for at søge om at låne en el-cykel af Herlev Kommune. Læs mere om hvordan du kan låne en elcykel

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Kommunalbestyrelsen har, den 15. april 2015, vedtaget Trafiksikkerhedsplan 2015-2020.

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 afløser Hastighedsplan 2006-2012, samt tillæg til denne.

Læs om trafiksikkerhed i Herlev Kommune i Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Planen er udarbejdet på baggrund af tekniske analyser og involvering af skoleelever og borgere. De 5 tekniske baggrundsrapporter, er:

  1. Eksisterende vej- og stiforhold
  2. Uheldsanalyse
  3. Skolevejsanalyse
  4. Borgeranalyse
  5. Prioritering af problemlokaliteter

Kampagner

Herlev Kommune deltager i en række trafiksikkerhedskampagner for at passe på de yngste trafikanter

Refleksveste til de yngste trafikanter

Alle børn i Dagplejen har gennem Børneulykkesfonden fået refleksveste. Refleksvestene gør børnene synlige i trafikken. Især i den mørke tid, hvor børnene er klædt i grønne, brune, røde og sorte flyverdragter, hjælper refleksvestene til, at børnene er synlige for bilisterne. 

Refleksvestene skal samtidig opdrage børnene til, at det er ’Sejt at blive set’.

Trafiksikre skolebørn

Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, sætter Herlev Kommune spot på trafiksikkerheden sammen med Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Det sker gennem en ny skolekampagne fra Rådet for Sikker Trafik. 

Kampagnen hedder 'Børn på vej' og 'Teenager i trafikken' og fokuserer på både de yngste og ældste elever i skolen:

Mere trafiksikker skolevej ved Herlev Byskole afd. Eng

Det skal være muligt for alle at færdes sikkert og trygt på Engløbet, og vi ved af erfaring, at lastbiler skaber utryghed, ikke mindst for skolebørn og deres forældre. Derfor har Herlev Kommune nu modtaget politiets godkendelse til at indføre lastbilforbudszone i området omkring Herlev Byskole afd. Eng.

Lastbilforbudszonen gælder hverdage fra klokken 7.30-8.30 i området afgrænset af Marielundvej, Herlev Hovedgade, Stumpedal og S-banen.

Der vil blive opsat skilte ved indfaldsvejene, det vil sige på Engløbet ved Herlev Hovedgade og Sønderlundvej efter Stumpedal.

Skiltene bliver opsat i uge 38 2022 og vil se ud som vist herunder. Det vil efterfølgende være Københavns Vestegns Politiet, som skal håndhæve forbuddet.

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk