Trafiksikkerhed

Herlev Kommune arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden, ved blandt andet at etablere hastighedszoner

Lån en el-cykel

Du har som herlevborger mulighed for at søge om at låne en el-cykel af Herlev Kommune i foråret 2019. Læs mere om hvordan du kan låne en elcykel

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Kommunalbestyrelsen har, den 15. april 2015, vedtaget Trafiksikkerhedsplan 2015-2020.

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 afløser Hastighedsplan 2006-2012, samt tillæg til denne.

Læs om trafiksikkerhed i Herlev Kommune i Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Planen er udarbejdet på baggrund af tekniske analyser og involvering af skoleelever og borgere. De 5 tekniske baggrundsrapporter, er:

  1. Eksisterende vej- og stiforhold
  2. Uheldsanalyse
  3. Skolevejsanalyse
  4. Borgeranalyse
  5. Prioritering af problemlokaliteter

Kampagner

Herlev Kommune deltager i en række trafiksikkerhedskampagner for at passe på de yngste trafikanter

Refleksveste til de yngste trafikanter

Alle børn i Dagplejen har gennem Børneulykkesfonden fået refleksveste. Refleksvestene gør børnene synlige i trafikken. Især i den mørke tid, hvor børnene er klædt i grønne, brune, røde og sorte flyverdragter, hjælper refleksvestene til, at børnene er synlige for bilisterne. 

Refleksvestene skal samtidig opdrage børnene til, at det er ’Sejt at blive set’. Læs mere om refleksveste fra Børneulykkesfonden.

Trafiksikre skolebørn

Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, sætter Herlev Kommune spot på trafiksikkerheden sammen med Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Det sker gennem en ny skolekampagne fra Rådet for Sikker Trafik. 

Kampagnen hedder 'Børn på vej' og 'Teenager i trafikken' og fokuserer på både de yngste og ældste elever i skolen:

Trafikplan for erhvervskvarteret

Herlev Kommune har i 2015 udarbejdet en Trafikplan for erhvervskvarteret i takt med udviklingen af kvarteret.

Formålet med Trafikplan for erhvervskvarteret er at kortlægge trafikale udfordringer i erhvervskvarteret i år 2015, 2020, og i 2030 i takt med at erhvervskvarteret omdannes. I planen er der anbefalinger til løsning af de trafikale konsekvenser.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. januar 2016, at Trafikplan for erhvervskvarteret skal lægges til grund for den fremtidig udvikling i Erhvervskvarteret.

Her kan du finde Trafikplan for erhvervskvarteret:

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -