Trafiksikkerhed

Herlev Kommune arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden, ved blandt andet at etablere hastighedszoner

Trafiksikkerhed på Tvedvangen

Det er besluttet, at opprioritere indsatsen for trafiksikkerhed og bekæmpelse af vejstøj gennem en fælles pulje og derigennem høste synergier ved at tænke sikkerhed og støj tættere sammen. Trafiksikkerhed i den nordlige del af Tvedvangen er prioriteret som indsats i Budget 2020-2021.

Læs mere om projektet på www.herlev.dk/tvedvangen.

 

 

Nye hastighedszoner i 2020

Herlev Kommune fortsætter arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i boligområderne ved at etablere 40 km/t hastighedszoner.

Projektet omfatter opsætning af færdselstavler med 40 km/t hastighedszoner samt etablering af fartdæmpende foranstaltninger, primært bestående af vejbump. På selve Stokholtbuen etableres 2 minus 1 vej. Når der etableres bump, vil det ofte være nødvendig at etablere nye vejbrønde, så vandet kan komme væk fra vejen, når bumpet etableres. Vejbrøndene skal forbindes til de øvrige vejbrønde med nye stikledninger, der primært etableres langs med eksisterende kantsten. Til sidst skal de nye vejbump afmærkes med skaktern.

Arbejderne kan medføre gener for færdslen i området og tæt på indkørslen til ejendommen. I perioder kan det desuden være svært at parkere tæt på boligen. Vi vil informere de berørte ejendomme inden arbejderne påbegyndes.

Der udføres hastighedszoner i følgende områder:

 • Gammelgårdsvej Nord fra 08/10 til 23/10-2020 – se oversigt her
 • Området ved Stokholtbuen fra 01/10 til 16/10-2020 – se oversigt her
 • Området omkring Turkisvej fra 01/10 til 16/10-2020 – se oversigt her
 • Området omkring Havlykkevej og Lidsøvej fra 06/10 til 28/10-2020 – se oversigt her
 • Eventyrkvarter Nord fra 13/10 til 30/10-2020 – se oversigt  del 1 her og del 2 her
 • Området omkring Engløbet (Stumpedal og Gåseholmvej) fra 15/10 til 30/10-2020 – se oversigt her

Arbejder forventes gennemført i perioden september-november 2020.

Ændrede trafikforhold på Stokholtbuen

På Stokholtbuen etableres der en ”2 minus 1” vej. Ændringen skal medvirke til at forbedre forholdene for de lette trafikanter på strækningen og indgår desuden i hastighedszonen omkring Stokholtbuen.
Kørebanen indsnævres visuel med en stiplet bred kantbane i begge sider, så køresporet svarer til en smal vej. Der er desuden 2 bump på strækningen og hastighedsgrænsens nedsættes til 40 km/t, idet hele strækningen med ”2 minus 1” vej bliver beliggende i en ny hastighedszone.

Hvordan skal jeg placere mig på en ”2 minus 1” vej?
Biltrafikken i begge retninger skal i princippet deles om et kørespor. Hvis der ikke er modkørende trafik, skal bilister placere sig midt på vejen mellem de stiplede kantbaner. 

Når der kommer modkørende skal den stiplede kantbane passeres. Som på en almindelig vej skal bilister naturligvis placere sig bag ved cyklister og knallerter, som kører inden for den punkterede kantbane, hvis de ikke kan passere en modkørende samtidig med, at de kører forbi cyklisten/knallertføreren.

Arealet bag den stiplede brede kantbane skal signalere bedre plads til cyklister/knallertførere, men kan også benyttes af bilister, når der er modkørende trafik.

Hvorfor hedder det en ”2 minus 1” vej?
Normalt har en vej 2 vejbaner – 1 for hver kørselsretning. Ved denne vejtype fjernes 1 vejbane og herved kommer navnet 2 vejbaner minus 1.

Arbejderne forventes gennemført i perioden september-november 2020. 

Lån en el-cykel

Du har som herlevborger mulighed for at søge om at låne en el-cykel af Herlev Kommune i foråret 2019. Læs mere om hvordan du kan låne en elcykel

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Kommunalbestyrelsen har, den 15. april 2015, vedtaget Trafiksikkerhedsplan 2015-2020.

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 afløser Hastighedsplan 2006-2012, samt tillæg til denne.

Læs om trafiksikkerhed i Herlev Kommune i Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Planen er udarbejdet på baggrund af tekniske analyser og involvering af skoleelever og borgere. De 5 tekniske baggrundsrapporter, er:

 1. Eksisterende vej- og stiforhold
 2. Uheldsanalyse
 3. Skolevejsanalyse
 4. Borgeranalyse
 5. Prioritering af problemlokaliteter

Kampagner

Herlev Kommune deltager i en række trafiksikkerhedskampagner for at passe på de yngste trafikanter

Refleksveste til de yngste trafikanter

Alle børn i Dagplejen har gennem Børneulykkesfonden fået refleksveste. Refleksvestene gør børnene synlige i trafikken. Især i den mørke tid, hvor børnene er klædt i grønne, brune, røde og sorte flyverdragter, hjælper refleksvestene til, at børnene er synlige for bilisterne. 

Refleksvestene skal samtidig opdrage børnene til, at det er ’Sejt at blive set’. Læs mere om refleksveste fra Børneulykkesfonden.

Trafiksikre skolebørn

Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, sætter Herlev Kommune spot på trafiksikkerheden sammen med Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Det sker gennem en ny skolekampagne fra Rådet for Sikker Trafik. 

Kampagnen hedder 'Børn på vej' og 'Teenager i trafikken' og fokuserer på både de yngste og ældste elever i skolen:

Trafikplan for erhvervskvarteret

Herlev Kommune har i 2015 udarbejdet en Trafikplan for erhvervskvarteret i takt med udviklingen af kvarteret.

Formålet med Trafikplan for erhvervskvarteret er at kortlægge trafikale udfordringer i erhvervskvarteret i år 2015, 2020, og i 2030 i takt med at erhvervskvarteret omdannes. I planen er der anbefalinger til løsning af de trafikale konsekvenser.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. januar 2016, at Trafikplan for erhvervskvarteret skal lægges til grund for den fremtidig udvikling i Erhvervskvarteret.

Her kan du finde Trafikplan for erhvervskvarteret:

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -