Børneattester

Det er lovpligtigt for foreninger at indhente børneattester, når instruktører, trænere og ledere har kontakt med børn under 15 år.

Mange foreninger har børn og unge under 15 år blandt sine medlemmer. Er det tilfældet i jeres forening, er I forpligtede til at indhente børneattester, når I tilknytter en instruktør, træner eller leder, der som led i udførelsen sine opgaver har direkte at gøre med disse børn unge.

Børneattester

Denne lov om børneattester er indført primært for at sikre, at de voksne ikke tidligere har været straffet for overgreb på børn.

Foreningerne skal således indhente en børneattest, før ansættelsen eller beskæftigelsen af en enhver person, som skal have vedvarende og direkte tilknytning til børn og unge under 15 år. Det gælder, uanset hvor meget eller lidt tid denne person er sammen med de pågældende børn og unge.

Konkret betyder det, at når en ny instruktør/træner/leder eller anden person starter i foreningen, skal I starte med at indhente børneattest. Med andre ord inden vedkommende får fast tilknytning til børn og unge under 15 år. 

Vedkommende må først starte arbejdet med børnene og de unge, når I har fået svar tilbage fra Rigspolitiet; på om der i Det Centrale Kriminalregister findes sager, som problematiserer personens omgang med børn og unge. 

Én gang årligt er foreningen forpligtet til at indsende en erklæring om, at de overholder reglen om at indhente børneattester. I ”Erklæring om indhentelse af børneattester” tilkendegiver foreningen over for Herlev Kommune, at man har forstået den lovmæssige forpligtelse, samt at man overholder den.

Erklæring om børneattester indsendes sammen med Beretning og regnskab - deadline 1. august.

1) Udpeg en person, som skal indhente, modtage og opbevare børneattesterne

2) Download blanketten til indhentelse af børneattest

3) Udfyld blanketten og få den pågældende træner, instruktør, leder mv. til at underskrive den

4) Send blanketten til:

Rigspolitiet, Juridisk Afdeling
Kriminalregisteret
Børneattester
Polititorvet 14
1780 København V

5) Én gang årligt er foreningen forpligtet til at indsende en erklæring om, at de overholder reglen om at indhente børneattester.

I ”Erklæring om indhentelse af børneattester” tilkendegiver foreningen over for Herlev Kommune, at man har forstået den lovmæssige forpligtelse, samt at man overholder den.

I finder et online selvbetjeningsforløb til ”Erklæring om indhentelse af børneattester” her. Erklæringen indsendes sammen med foreningens beretning og regnskab. Når du har udfyldt online blanketten, modtager du en kvittering i din E-Boks. Du skal logge på med NemID (enten foreningens eller dit eget) eller manuelt for at udfylde skemaet. 

Som beskrevet ovenfor, må personen først påbegynde sit arbejde i foreningen, når der er kommet svar tilbage fra Rigspolitiet.

Der svares på alle børneattest-blanketter, som indsendes, man må derfor væbne sig med lidt tålmodighed. I de fleste tilfælde får man at vide, at der ikke blev fundet noget på personen i Kriminalregisteret (kaldet negativ eller blank attest).

Men skulle I alligevel modtage en positiv attest, skal I kontakte jeres hovedorganisation (f.eks. DGI , DIF eller DUF). Dette er vigtigt, da I af jeres hovedorganisation vil blive vejledt i, hvordan I håndterer, at der på personen findes oplysninger om sager, hvor der er afsagt dom om overtrædelse af en række af straffelovens bestemmelser vedrørende sædelighedsforbrydelser mod børn samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen.

I er ikke forpligtet til at kontakte Herlev Kommune.

Der er ingen regler for, hvor ofte en person skal tjekkes, men mange foreninger indarbejder eksempelvis en rutine, hvor de fast tjekker deres instruktører og holdeledere hvert eller hvert andet år.

Foreninger skal sende "Erklæring om indhentelse af børneattester" til Herlev Kommune.

Når det ikke er påkrævet, at foreningen gør Herlev Kommune opmærksomme på svar fra Rigspolitiet – hvad enten der er tale om positive eller negative attester – er det til gengæld et krav, at man løbende sender "Erklæring om indhentelse af børneattester" til Herlev Kommune.

Alle foreninger i Herlev Kommune skal således årligt indsende en erklæring om, at de overholder reglen om at indhente børneattester, som det er beskrevet ovenfor. I ”Erklæring om indhentelse af børneattester” tilkendegiver foreningen over for Herlev Kommune, at man har forstået den lovmæssige forpligtelse, samt at man overholder den.

Årshjul for folkeoplysende foreninger 2024

I årshjulet finder I de vigtigste datoer, som godkendte folkeoplysende foreninger I Herlev Kommune bør kende til.

 
Kontakt

Idræt og folkeoplysning

Skinderskovvej 31
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

 
 
Åbningstider
Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-14

Foreningsrådgivning

Har I brug for rådgivning i forbindelse med etablering og stiftelse af en folkeoplysende forening, kan I kontakte Kultur og Fritid på kulturogfritid@herlev.dk.

Nyhedsbrev fra Kultur og fritid

Kultur og fritid udsender nyhedsbrev flere gange årligt. Nyhedsbrevet er målrettet personer der er aktive i foreningslivet ex. i bestyrelsen, som instruktører, frivillige etc.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet