Hegnsyn

Naboer aftaler selv, hvordan hegnet skal se ud mellem deres ejendomme. Læs hvad man kan gøre ved uenighed her.

Kan du ikke blive enig med din nabo om jeres hegn, så snak med dem igen om et par måneder. Det kan være, at din ellers deres holdning måske er ændret lidt, så I alligevel kan blive enige.

Udtrykket hegn dækker normalt over stakitter, hække, flethegn, trådhegn m.fl.
Når et hegn står i skellet mellem to naboer, er det et fælles hegn og vedligeholdes normalt af naboerne i fællesskab. Hvis de ikke kan blive enige om højden, bør den være 180 cm.

I nogle områder gælder særlige regler, der fx kan være beskrevet i lokalplaner, tinglyste deklarationer eller lignende.

Hvis du vil vide mere, så kan du få flere oplysninger på boligejernes Videnscenter eller i hegnsynsloven

 

Anmodning om hegnsyn

Kan du slet ikke blive enig med din nabo, kan du anmode hegnsynet om at afholde en hegnsynsforretning. Anmodningen sendes til hegnsynets sekretariat på følgende e-mail adresse: tm@herlev.dk

Du skal i anmodingen oplyse følgende:

  • Eget navn, adresse og matrikelnummer
  • Modpartens (naboens) navn, adresse og evt. matrikelnummer
  • Kort beskrivelse af problemet
  • Påstand (hvad du ønsker at opnå)

Det er vigtigt, at du selv fremkommer med alle relevante oplysninger til sagen, idet hegnsynet kun må tage stilling til de fremførte påstande, omkostningen til hegnsyn vil pr. 1. januar 2019 være 1.869 kr.

Når hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger, vil begge naboer blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsmøde. Formanden for hegnsynet vil prøve at skabe enighed mellem naboerne (opnå forlig). Næsten alt kan aftales mellem naboerne på forhandlingsmødet.

Hvis naboerne ikke kan blive enige, skal hegnsynet afsige en kendelse (træffe en afgørelse). Normalt er der ikke så vide rammer for hvad hegnsynet kan træffe afgørelse om, fordi hegnslovens bestemmelser nøje skal følges.

hegnsynets kendelse kan efter loven af hver af sagens parter indbringes for domstolene senest fire uger efter.

Træer mm.

Tænk på, at når du planter et træ i din have, vil det måske allerede om 10 eller 15 år skygge for meget i din nabos have. Brug derfor moderat voksende træer eller skift træet ud med et nyt, inden det bliver 10 m højt. Prøv fx frugttræer, rønnebær eller hæg. Tænk også på, hvor i haven du kan plante et træ uden at genere naboerne. Du kan også nøjes med buske, der normalt ikke bliver så høje.

Herlev Kommune får mange henvendelser om træer, der skygger hos naboen, men kan ikke behandle klager over træer. Hvis naboerne ikke kan snakke sig til rette, må den utilfredse lægge sag an ved domstolene.

Ejendomsgrænser

Hegnsynet tager ikke stilling til ejendomsgrænser. Er der uenighed om skel, må ejerne selv kontakte en privat landinspektør.

Hegnsynets medlemmer

Det lokale hegnsyn består af tre personer, der er udpeget af Herlev Kommunalbestyrelse til at tage sig af uenigheder om hegn.

  • Bo Zabel (formand)
  • Per Beenfeldt
  • Ronald Outzen

 

Som suppleanter:

  • Søren Homann Nielsen
  • Kim Wacker
  • Lone Fosdal
Hegnsynssekretariat - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526400
tm@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -