Hegnsyn

Naboer aftaler selv, hvordan hegnet skal se ud mellem deres ejendomme.
Læs hvad man kan gøre ved uenighed her.

Ved uenighed er det vigtigt at holde en god dialog - der er stor forskel på en uenighed og en konflikt. 

Hvis du og din nabo ikke kan blive enige, så aftal at mødes sammen et stykke ude i fremtiden og opsøg viden på Bolius, i Hegnsynsloven eller på din-bolighandel. Måske kan enighed opnås herefter.

Kan du slet ikke blive enig med din nabo, kan du anmode hegnsynet om at afholde en hegnsynsforretning. Det koster 1.897 kr. for et hegnsyn.

Send din anmodning til hegnsyn@herlev.dk.   

Anmodningen skal indeholde:

 • Egne oplysninger (navn, adresse, matrikelnummer).
 • Modparts oplysninger (navn og adresse).
 • Hvilke forhold som ønskes bedømt af hegnsynet.
 • Påstand.
 • Hvad du ønsker at opnå ved hegnsynet.
 • Beskrivelse af forudgående dialog med naboen.

Når hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger, bliver begge naboer indkaldt til en hegnsynsforretning. Formanden for hegnsynet vil prøve at skabe enighed mellem naboerne (opnå forlig). Næsten alt kan aftales mellem naboerne på forhandlingsmødet.

Hvis naboerne ikke kan blive enige, skal hegnsynet afsige en kendelse (træffe en afgørelse). Normalt er der ikke så vide rammer for, hvad hegnsynet kan træffe afgørelse om, fordi hegnslovens bestemmelser nøje skal følges.

Hegnsynets kendelse kan efter loven af hver af sagens parter indbringes for domstolene senest fire uger efter.

 • Udtrykket hegn dækker normalt over stakitter, hække, flethegn, trådhegn m.fl.
 • Når et hegn står i skellet mellem to naboer, er det et fælleshegn og vedligeholdes normalt af naboerne i fællesskab.
 • Hvis naboer ikke kan blive enige om højden, bør den være 180 cm.
 • I nogle områder gælder særlige regler, der f.eks. kan være beskrevet i lokalplaner, tinglyste deklarationer eller lignende.

Tænk på, at når du planter et træ i din have, vil det måske allerede om 10 eller 15 år skygge for meget i din nabos have. Brug derfor moderat voksende træer eller skift træet ud med et nyt, inden det bliver 10 m højt. Prøv fx frugttræer, rønnebær eller hæg. Tænk også på, hvor i haven du kan plante et træ uden at genere naboerne. Du kan også nøjes med buske, der normalt ikke bliver så høje.

Herlev Kommune får mange henvendelser om træer, der skygger hos naboen, men kan ikke behandle klager over træer. Hvis naboerne ikke kan snakke sig til rette, må den utilfredse lægge sag an ved domstolene.

Hegnsynet tager ikke stilling til ejendomsgrænser. Er der uenighed om skel, må ejerne selv kontakte en privat landinspektør.

Det lokale hegnsyn består af tre personer, der er udpeget af Herlev Kommunalbestyrelse til at tage sig af uenigheder om hegn.

 • Per Beenfeldt (formand)
 • Gitte Amdi Sørensen
 • Gert Biilmann

 

Som suppleanter:

 • Bo Zabel for Per Beenfeldt
 • Deniz Kücükavci for Gitte Amdi Sørensen         
 • Henrik Hilleberg for Gert Biilmann                                                                                                           
Kontakt

Hegnsynssekretariat

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 64 57
hegnsyn@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00