Drift og nyheder på affaldsområdet

Hvis vi har driftsinformationer på affaldsområdet, kan du læse dem på denne side.

Drift

 

 

Nyheder

Revideret regulativ for husholdningsaffald i 4 ugers høring

Herlev Kommunes Miljø-, Klima- og Teknikudvalg, har den 15. maj 2023 godkendt forslag til revideret regulativer for husholdningsaffald. Forslaget sendes i 4 ugers høring. 

Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald kan findes her.

Regulativerne er udarbejdet i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Følgende ændringer i regulativet kan fremhæves:

  • 4-kammer beholderen erstattes med 2 x 2 kammer beholdere, som hentes fem meter inde på matrikel, hvis adgangsforhold er i orden
  • At borgere, som ikke har tilstrækkelig plads på matrikel, kan dele følgende beholdere: pap, plast og mad- & drikkekartoner/papir, glas/metal
  • At borgere som udgangspunkt skal benytte dedikerede tekstilaffaldsposer til tekstilaffald, men andre klare poser også accepteres. For villa/rækkehuse afleveres tekstilaffald via storskraldsordningen. Etage ejendomme vil modtage en seperat beholder til teksitlaffald. 

 

Høringssvar og spørgsmål til forslaget skal sendes til affald@herlev.dk senest den 13. juni 2023 kl. 12.00.

 

Direkte genbrug af mursten

Herlev Kommune og Vestforbrænding kører i 2023 et forsøg med at indsamle brugte mursten til direkte genbrug.

Mursten kan genbruges og give sjæl til nye huse og ved renovering af gamle bygninger. Samtidig er det en gevinst for miljøet.

I forsøget opdeles den nuværende container ”Mursten og Tegl” i to selvstændige containere, der hedder ”Mursten” og ”Tegl”. I forsøgscontaineren til Mursten skal man sortere hele og halve mursten.

I forsøgsperioden går mursten indsamlet på tre genbrugsstationer til virksomheden Gamle Mursten. Gamle Mursten behandler murstenene med en særlig teknologi, hvor murstenene renses med vibrationer og uden brug af kemikalier eller vand. Dermed sker der ingen udledning af farlige stoffer.

De brugte mursten genbruges derefter i nye byggerier og renoveringer.

 

Miljøboks ikke ombyttet

Ekstraordinært mange har sat miljøbokse ud til ombytning. Vi har desværre ikke så mange pladser på vores biler. Du kan derfor opleve, at din miljøboks ikke er blevet ombyttet. Hvis det er sket for dig, vil din miljøboks blive ombyttet senest fredag. Lad den derfor stå på din mad- og restbeholder.

Du kan også altid give os besked, hvis du er blevet glemt.

Genbrugsstationens åbningstider
Genbrugsstationen er bemandet alle hverdage kl. 12-18. Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-18 Lukket den 1. januar og 24., 25., 26. og 31. december. Dette gælder også ordningen med døgnåbning.

Mileparken 23
2730 Herlev

affald@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 12:00  - 18:00
Tirsdag 12:00  - 18:00
Onsdag 12:00  - 18:00
Torsdag 12:00  - 18:00
Fredag 12:00  - 18:00
Lørdag 10:00  - 18:00
Søndag 10:00  - 18:00