Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18 midler)

Læs mere om, hvordan du søger tilskud til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kaldes også §18 midler.

Der kan nu ansøges om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2024. Der vil ydes støtte til det frivilligt sociale arbejde, der bidrager til at skabe fællesskab for borgere i Herlev Kommune – både som brugere og frivillige. Det kan være fællesskaber, som styrker borgernes muligheder for et mere indholdsrigt liv samt fællesskaber som defineret i Herlev Kommunes fire nye politikker – Sundhedspolitikken, Ældrepolitikken, Handicappolitikken og Idrætspolitikken.

Som noget nyt ydes der også støtte til opbygning af bæredygtige organisationer og foreninger ved at have fokus på rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Aktiviteterne skal enten foregå i Herlev Kommune eller, hvis aktiviteterne foregår uden for kommunen eller online/telefonisk have en brugergruppe på minimum ti borgere bosat i Herlev Kommune (inkl. frivillige).


Der ydes ikke støtte til:

 • Lønmidler 
 • Huslejetilskud
 • Organisationer/klubber som modtager tilskud efter Servicelovens § 79

 
Frivilligt socialt arbejde er:

 • Arbejde der udføres for andre end familie og slægt, og uden at nogen kan stille krav om det.
 • Ulønnet og udføres til gavn for mennesker med særlige behov.
 • Arbejde der gennemføres inden for rammerne af en organisation, forening eller et projekt. Formålet må ikke være at skabe overskud.

Ansøgningsproces

 Ansøgningspuljen for 2024 lukkede tirsdag den 31. oktober.

Sundheds- og Voksenudvalget beslutter den endelige fordeling af midlerne på udvalgets møde i december 2023. Tilsagn eller afslag på ansøgning gives senest januar 2024 – her vil opnåede bevillinger også udbetales på foreningernes Nemkonto.

Betingelser for tilskud

For bevilget tilskud gælder det at:

 • Tilskuddet må ikke anvendes til andet end det angivne i bevillingen. Hvis dette alligevel sker, kan beløbet kræves tilbagebetalt.
 • Enhver forening der modtager støtte efter Servicelovens § 18 fra Herlev Kommune, skal udfylde og indsende en tro- og loveerklæring på at den vil indhente/har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Denne erklæring skal udfyldes under henvisning til ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.” og bekendtgørelser herunder. Blanketten skal underskrives elektronisk ved brug af foreningens eller privat NemID.

  Udfyld erklæring
 • Så snart aktiviteten/projektet er afsluttet - eller senest den 1. januar 2025 – skal der indsendes en skriftlig tilbagemelding om, hvorledes aktiviteten/projektet er forløbet, og hvordan tilskuddet er brugt.

  Udfyld evalueringsskemaet

Krav om CVR-nummer og Nemkonto 

Frivillige foreninger der modtager tilskud eller vil søge tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed, skal have CVR-nummer og en Nemkonto. Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Akutpuljen i 2023

Akutpuljen for 2023 er uddelt og kan ikke længere søges. I 2024 er der ingen akutpulje – midlerne indgår i den ordinære pulje.

Direktionssekretariatet – Team Udvikling

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 60 25
udvikling@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 08:00  - 15:15
Tirsdag 08:00  - 15:15
Onsdag 08:00  - 15:15
Torsdag 08:00  - 17:00
Fredag 08:00  - 14:15

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på natur, kultur, byliv og alt det, der betyder noget for dig i Herlev.

Felter med (*) skal udfyldes