Parkering

Parkering i Herlev Kommune er reguleret af færdselslovens bestemmelser og parkeringsbekendtgørelsen.

I Herlev Kommune er det tilladt at parkere med to hjul på fortovet ved længdeparkering langs vej. Du skal sikre dig, at fortovet stadig kan benyttes.

Din campingvogn og trailer må være parkeret i max 24 timer på vejene.

Tunge køretøjer skal som udgangspunkt parkeres, hvor der er afmærket til disse. Det vil sige i erhvervskvarteret. 

Læs mere i bekendtgørelsen om standsning og parkering

Der er parkeringskontrol i Herlev Kommune.

Hvordan skal jeg parkere, så jeg ikke får en parkeringsafgift?

For at undgå en parkeringsafgift skal du parkere i henhold til færdselslovens bestemmelser, se vejledning i folder om parkeringsregler.

I Herlev Kommune er det tilladt at parkere din personbil delvist på fortovet. Læs mere om Herlev Kommunes lokale bestemmelser i Bekendtgørelse om standsning og parkering.

Spørgsmål og klage over en parkeringsafgift

Mener du, at du uretmæssigt er blevet opkrævet en parkeringsafgift eller har spørgsmål til en parkeringsafgift, kan du kontakte Parkeringskontrol Nord på telefon 7011 2223.

Sorte parkeringsskilte (privat parkeringsordning)

Har du fået en parkeringsafgift i et område med sorte parkeringsskilte skal du ikke kontakte Parkeringskontrol Nord.

De sorte parkeringsskilte betyder, at du har parkeret på privat område, hvor ejeren har indgået et samarbejde med et privat parkeringsselskab.

Ved spørgsmål om parkering på disse områder kan du rette henvendelse til det private parkeringsselskab, som er oplyst på de sorte skilte eller på din parkeringsafgift.

Den 1. maj 2022 kom der nye landsdækkende parkeringsregler. Parkeringsreglerne betyder, at det ikke længere er tilladt at parkere i skillerabatten indenfor byzone. Herlev Kommune er en del af Storkøbenhavn og dermed indenfor byzone.

Herlev Kommune har valgt at gøre parkering lovligt i skillerabatter på følgende strækninger:

  • Herlev Hovedgade, mellem krydsene Borgerdiget/Virkeholm og Marielundvej.
  • Herlev Hovedgade, mellem krydsene Vindebyvej og Herlev Bygade/Engløbet.
  • Herlev Hovedgade, sydlig vejside mellem Toggangen og Stationsalleen.
  • Hjortespringvej, mellem krydsene Anishaven/Persillehaven og Gammel Klausdalsbrovej/Sennepshaven.
     

Billedet er et kort over Herlev Kommune med markering af de steder, hvor det er tilladt at parkere i skillerabat

Skiltene bliver sat op på Hjortespringvej  i uge 45 2022. Det er derefter lovligt at parkere i skillerabatten. Derefter bliver det gjort på de andre nævnte strækninger. 

Billedet viser tavlen for parkering tilladt i skillerabat

Hvad skal du være opmærksom på, når du parkerer i skillerabatten?

Der er vigtigt, at du parkerer i henhold til skiltningen, og at du har hele bilen i skillerabatten. Bemærk, at det først er lovligt at parkere i skillerabatterne, når skiltene er opsat.

Parkeringsforhold ved Herlev bibliotek

Ændrede parkeringsforhold ved Herlev Bibliotek

Det er kun tillladt at parkere i de afmærkede båse, der er tydeliggjort af en undertavle. På resten af området er der parkeringsforbud.

De afmærkede båse er beliggende yderst, væk fra biblioteksbygningen og har en anden belægning end vejbanen rundt om Herlev Bibliotek. Parkeringsbåsene er afgrænset at brosten.

Parkeringsforbudstavlerne møder du ved indkørslerne til parkeringspladsen ved Herlev Bibliotek. Det vil sige ved kørsel fra Herlev Bygade og Højbjergvej. Parkeringsforbuddet ophører ved kørsel ud fra parkeringspladsen.

Det er ikke tilladt at parkere langs facaden, hvilket er tydeliggjort ved, at der er opsat standsningsforbudstavler.   

Der er parkeringspladser med tidsbegrænsning ved hovedindgangen til Herlev Bibliotek.

  • Tre pladser til venstre for indgang er tidsbegrænset i 30 minutter på hverdage mellem klokken 10-17.
  • Seks pladser til højre for indgangen er tidsbegrænset i 2 timer på hverdage mellem klokken 10-17.
     

Der er parkeringspladser reserveret til personer med invalideskilt og elbil.

De øvrige parkeringspladser rundt om Herlev Bibliotek er uden tidsbegrænsning.

I bymidten finder du over 350 gratis parkeringspladser. Kontroller altid om der er tidsbegrænsning.

I forbindelse med ombygning af Herlev Bymidte, vil parkeringspladserne i parkeringskælderen under Herlev Bymidte, være væsentlig reduceret i perioder.

Du kan oplade din elbil ved Herlev Bibliotek (Herlev Bygade 70).

På den centrale parkeringsplads ved Herlev Bibliotek er der opsat tre ladestationer til elbiler. Ladeanlægget har plads til, at der kan oplades seks elbiler på samme tid. Ved den ene stander er der reserveret to parkeringspladser til elbiler, mens de fire andre pladser kan benyttes af alle. 

På de to reserverede pladser er det kun lovligt at holde, hvis det er en elbil, der er parkeret. Elbilen behøver dog ikke at lade, mens den holder parkeret.

Ladestanderne drives af E-on Danmark A/S. Spørgsmål om standerne kan rettes til kundecenter@eon.dk

Herlev Kommune har udarbejdet en Handleplan for opstilling af ladestandere på kommunale arealer i perioden 2023 - 2030.

 

Du kan allerede nu lade din el-bil ved eksisterende ladestandere ved Herlev Bibliotek, Herlev Bygade 70.

 

I 2024 vil de næste ladestandere forventeligt blive opsat.

 

Du kan læse mere i Handleplanen om hvor det forventes at de kommende ladestandere opstilles.

Som følge af trafiksikkerhedstiltag på Sønderlundvej, stigende bilejerskab og de kommende busbaner på Herlev Hovedgade, skabes der et øget pres på parkeringen i det centrale Herlev. I 2018 er der blevet gennemført en undersøgelse af belægningsgraden på parkeringspladser i området afgrænset af Herlev Hovedgade, Marielundvej, Sønderlundvej og Stationsalléen.

Undersøgelsen viser, at der i den vestlige del af området er få eller ingen problemer i dagtimerne, men meget høj belægning i aftentimerne. I den østlige del af området er der store forskelle mellem de enkelte delområder. Der er store problemer med overbelægning på Stumpedal, Toggangen og ved Ejerforeningen Herlev Vang. For hele området gælder det dog, at der bør kunne findes ledige parkeringspladser, hvis man er villig til at gå op til 200-300 meter.

Læs hele parkeringsanalysen og se oversigtkort over udnyttelsesgraden af parkeringspladser

Kontakt

Trafikteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00