Grundlovsceremoni

Billede af pas

Før du kan få dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni i din bopælskommune. Den næste ceremoni bliver afholdt fredag den 11. oktober kl 10.00 på Rådhus Hjortespring.

For at få dansk statsborgerskab skal du som ansøger have modtaget et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – og du skal deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du bor i.

To gange om året afholder Herlev Kommune en grundlovsceremoni. Ceremonien er en højtidelighed, hvor vi fejrer, at du får dansk statsborgerskab.

Som udgangspunkt skal du være borger i Herlev Kommune for at deltage i vores grundlovsceremoni. Er du borger i en af vores nabokommuner og kan fremvise en henvisning fra din bopælskommune, kan du tilmelde dig, dog under forudsætning af, at der er ledige pladser. Vi kontakter dig, hvis der ikke er ledige pladser.

 

Tilmelding

Den næste ceremoni bliver afholdt fredag den 11. oktober kl 10.00 på Rådhus Hjortespring. Når det bliver muligt at tilmelde sig den næste grundlovsceremoni, kan du gøre det på siden her. 

Til grundlovsceremonien, skal du medbringe gyldig legitimation, som for eksempel kan være:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker
     

Indsend erklæring senest 10 hverdage før

Sammen med brevet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har du også modtaget en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet og i udlandet. Det er en betingelse for deltagelse i en grundlovsceremoni, at du udfylder og underskriver erklæringen og sender den til Udlændinge- og Integrationsministeriet senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni.

Til grundlovsceremonien

Grundlovsceremonien skal være med til at højtideliggøre og markere det nye statsborgerskab. Ceremonien byder på en velkomst og tale af borgmesteren. Bagefter underskrives ceremonierklæringen og der udveksles håndtryk med borgmesteren, hvorefter du får udleveret dit statsborgerretsbevis som dokumentation for, at du er blevet dansk.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Borgerservice på telefon 4452 7060 eller pr. mail til borgerservice@herlev.dk.

Mere information

Kontakt

Borgerservice

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 70 60

Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-18
Fredag 9-14