Du kan nu melde dig som kandidat til Ældrerådet i Herlev Kommune

Det er tid til at afholde valg til Ældrerådet i Herlev Kommune.
Alle, der er stemmeberettigede, og som er fyldt 60 år senest på valgdagen, er valgbare og har valgret.

Om Herlev Kommunes Ældreråd.
Ældrerådet er de ældre borgeres direkte talerør til politikerne i Herlev Kommune.
Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet i alle spørgsmål, som har med ældre at gøre, og Ældrerådet kan dermed rådgive kommunalpolitikerne i forhold til ældre i kommunen.

Det kan handle om nye former for plejeboliger, kommunens planer for demens og diabetes, Ældrepolitikken, forhold i Borgerservice, digitaliseringsudfordringer, kollektiv trafik mm.

Ældrerådet drøfter også fordeling af midler, der er afsat til aktiverende og omsorgsmæssige formål til ældre. Det kan for eksempel handle om tilskud til pensionistforeninger.

Medindflydelse, dialog og samarbejde
Målet er at øge medindflydelsen hos de ca. 7.400 borgere i Herlev Kommune, der er fyldt 60 år, gennem dialog og samarbejde. 

Mødeaktivitet
Ældrerådet i Herlev Kommune holder hvert år 11 ordinære møder. Som regel på Herlev Rådhus. 

Ønsker du at stille op til valget?

Alle, som er fyldt 60 år senest den 22. september 2021, og som er tilmeldt folkeregisteret i Herlev Kommune, samt opfylder de almindelige valgbarheds- og valgretsbetingelser, kan melde sit kandidatur til Ældrerådet og ligeledes stemme ved Ældrerådsvalget.

Indmeldelsen af kandidatur skal være Herlev Kommune i hænde senest den 11. august 2021 kl. 12.00.

Du kan finde materiale om ældrerådsvalget og opstillingsskemaer i boksen til højre.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ældrerådets formand Grethe Klarskov Simonsen, på tlf. 29915217 

Ældrerådsvalget 2021 afholdes i år den 22 september 2021 mellem kl. 9.00 og 17.30 - i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20.

Der vil desuden være mulighed for afgivelse af stemmer i Borgerservice i perioden fra den 1. til 17. september 2021. Dette kan ske i åbningstiden, som er

  • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00-14.00
  • Torsdag kl. 13.00-18.00

Valgkortet udsendes via brev ca. fire uger før valgdagen og skal medbringes ved afgivelse af sin stemme.

Der skal vælges syv medlemmer til Ældrerådet, samt syv suppleanter.

Valget gælder for en firårig periode, og i Herlev Kommune er valgperioden fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2025.

Vigtige datoer

Den 11. august kl. 12.00 2021: Sidste frist for kandidattilmeldelse. Anmeldelsen, stillerliste og en kort præsentation af kandidaten skal være indleveret.

Den 1. til 17. september 2021: Mulighed for afgivelse af stemmer i Borgerservice

Den 22. september 2021: Valgdag